Antagningspoäng för Biomedicinska analytikerprogrammet Klinisk fysiologi vid Umeå universitet

Programkod: UMU-01306

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.64 18.32 1.40 0.00 0.00
Urval 2 16.01 17.01 1.15 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Biomedicinska analytikerprogrammet Klinisk fysiologi vid Umeå universitet antagningspoängen 19.64 i urvalsgrupp BI, 18.32 i urvalsgrupp BII och 1.40 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

196

Antagna urval 1

12

Antagna urval 2

12

Under HT2018 sökte 196 personer till Biomedicinska analytikerprogrammet Klinisk fysiologi vid Umeå universitet varav 16 i första hand. Totalt antogs 12 personer i det första urvalet varav 2 var män och 9 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 12 personer varav 3 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 21% män och 71% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.45 17.80 1.15 0.00
Urval 2 15.67 16.19 0.80
För höstterminen år 2017 hade Biomedicinska analytikerprogrammet Klinisk fysiologi vid Umeå universitet antagningspoängen 17.45 i urvalsgrupp BI, 17.80 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

198

Antagna urval 1

12

Antagna urval 2

12

Under HT2017 sökte 198 personer till Biomedicinska analytikerprogrammet Klinisk fysiologi vid Umeå universitet varav 23 i första hand. Totalt antogs 12 personer i det första urvalet varav 2 var män och 10 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 12 personer varav 1 var män och 11 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 13% män och 88% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.50 18.78 1.30 0.00
Urval 2 19.65 14.69 0.95
För höstterminen år 2016 hade Biomedicinska analytikerprogrammet Klinisk fysiologi vid Umeå universitet antagningspoängen 20.50 i urvalsgrupp BI, 18.78 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

215

Antagna urval 1

12

Antagna urval 2

12

Under HT2016 sökte 215 personer till Biomedicinska analytikerprogrammet Klinisk fysiologi vid Umeå universitet varav 20 i första hand. Totalt antogs 12 personer i det första urvalet varav 1 var män och 10 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 12 personer varav 4 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 21% män och 71% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.50 18.98 1.15 0.00
Urval 2 19.30 15.49 0.90
För höstterminen år 2015 hade Biomedicinska analytikerprogrammet Klinisk fysiologi vid Umeå universitet antagningspoängen 20.50 i urvalsgrupp BI, 18.98 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

224

Antagna urval 1

12

Antagna urval 2

12

Under HT2015 sökte 224 personer till Biomedicinska analytikerprogrammet Klinisk fysiologi vid Umeå universitet varav 17 i första hand. Totalt antogs 12 personer i det första urvalet varav 2 var män och 10 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 12 personer varav 2 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 17% män och 79% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.10 17.42 1.10 0.00
Urval 2 15.25 12.67 0.60
För höstterminen år 2014 hade Biomedicinska analytikerprogrammet Klinisk fysiologi vid Umeå universitet antagningspoängen 19.10 i urvalsgrupp BI, 17.42 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

200

Antagna urval 1

13

Antagna urval 2

13

Under HT2014 sökte 200 personer till Biomedicinska analytikerprogrammet Klinisk fysiologi vid Umeå universitet varav 11 i första hand. Totalt antogs 13 personer i det första urvalet varav 1 var män och 10 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 13 personer varav 1 var män och 10 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 8% män och 77% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Umeå universitet

Andra utbildningar i Umeå