Antagningspoäng för Biomedicinska analytikerprogrammet Laboratoriemedicin vid Umeå universitet

Programkod: UMU-01304

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.63 17.80 1.15 0.00 3.00
Urval 2 14.10 17.27 1.00 0.00 3.00
Höstterminen år 2018 hade Biomedicinska analytikerprogrammet Laboratoriemedicin vid Umeå universitet antagningspoängen 16.63 i urvalsgrupp BI, 17.80 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

284

Antagna urval 1

38

Antagna urval 2

38

Under HT2018 sökte 284 personer till Biomedicinska analytikerprogrammet Laboratoriemedicin vid Umeå universitet varav 53 i första hand. Totalt antogs 38 personer i det första urvalet varav 15 var män och 21 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 38 personer varav 16 var män och 22 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 41% män och 57% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.00 17.87 1.15 0.00
Urval 2 15.93 0.65
För höstterminen år 2017 hade Biomedicinska analytikerprogrammet Laboratoriemedicin vid Umeå universitet antagningspoängen 17.00 i urvalsgrupp BI, 17.87 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

276

Antagna urval 1

38

Antagna urval 2

38

Under HT2017 sökte 276 personer till Biomedicinska analytikerprogrammet Laboratoriemedicin vid Umeå universitet varav 45 i första hand. Totalt antogs 38 personer i det första urvalet varav 13 var män och 24 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 38 personer varav 14 var män och 24 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 36% män och 63% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.20 16.44 1.20 0.00
Urval 2 16.43 15.49 1.20
För höstterminen år 2016 hade Biomedicinska analytikerprogrammet Laboratoriemedicin vid Umeå universitet antagningspoängen 18.20 i urvalsgrupp BI, 16.44 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

279

Antagna urval 1

38

Antagna urval 2

38

Under HT2016 sökte 279 personer till Biomedicinska analytikerprogrammet Laboratoriemedicin vid Umeå universitet varav 52 i första hand. Totalt antogs 38 personer i det första urvalet varav 18 var män och 20 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 38 personer varav 17 var män och 21 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 46% män och 54% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.92 17.50 1.10 0.00
Urval 2 16.90 15.65 1.05
För höstterminen år 2015 hade Biomedicinska analytikerprogrammet Laboratoriemedicin vid Umeå universitet antagningspoängen 16.92 i urvalsgrupp BI, 17.50 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

314

Antagna urval 1

38

Antagna urval 2

38

Under HT2015 sökte 314 personer till Biomedicinska analytikerprogrammet Laboratoriemedicin vid Umeå universitet varav 59 i första hand. Totalt antogs 38 personer i det första urvalet varav 11 var män och 26 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 38 personer varav 9 var män och 29 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 26% män och 72% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.60 16.10 0.80 3.00
Urval 2 11.38 13.79 0.60 99.99 3.00
För höstterminen år 2014 hade Biomedicinska analytikerprogrammet Laboratoriemedicin vid Umeå universitet antagningspoängen 15.60 i urvalsgrupp BI, 16.10 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

266

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

50

Under HT2014 sökte 266 personer till Biomedicinska analytikerprogrammet Laboratoriemedicin vid Umeå universitet varav 44 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 18 var män och 32 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 22 var män och 28 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 40% män och 60% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Umeå universitet

Andra utbildningar i Umeå