Antagningspoäng för Branschutbildningen för museer och kulturarv vid Umeå universitet

Programkod: UMU-P1142

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.70 15.15 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Branschutbildningen för museer och kulturarv vid Umeå universitet antagningspoängen 12.70 i urvalsgrupp BI, 15.15 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

94

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

24

Under HT2020 sökte 94 personer till Branschutbildningen för museer och kulturarv vid Umeå universitet varav 23 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 4 var män och 25 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 24 personer varav 4 var män och 19 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 15% män och 81% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Umeå universitet

Andra utbildningar i Umeå