Antagningspoäng för Civilekonomprogrammet vid Umeå universitet

Programkod: UMU-01240

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.85 17.24 0.90 0.00 4.00
Urval 2 17.50 17.24 0.90 0.00 3.50
Höstterminen år 2020 hade Civilekonomprogrammet vid Umeå universitet antagningspoängen 17.85 i urvalsgrupp BI, 17.24 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

1555

Antagna urval 1

225

Antagna urval 2

145

Under HT2020 sökte 1555 personer till Civilekonomprogrammet vid Umeå universitet varav 308 i första hand. Totalt antogs 225 personer i det första urvalet varav 126 var män och 98 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 145 personer varav 83 var män och 61 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 56% män och 43% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.25 16.90 0.95 0.00 0.00
Urval 2 17.27 16.90 0.95 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Civilekonomprogrammet vid Umeå universitet antagningspoängen 17.25 i urvalsgrupp BI, 16.90 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

1267

Antagna urval 1

250

Antagna urval 2

168

Under HT2019 sökte 1267 personer till Civilekonomprogrammet vid Umeå universitet varav 219 i första hand. Totalt antogs 250 personer i det första urvalet varav 131 var män och 113 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 168 personer varav 92 var män och 74 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 53% män och 45% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.50 17.07 1.10 0.00 0.00
Urval 2 17.36 17.07 1.10 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Civilekonomprogrammet vid Umeå universitet antagningspoängen 17.50 i urvalsgrupp BI, 17.07 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

1633

Antagna urval 1

235

Antagna urval 2

160

Under HT2018 sökte 1633 personer till Civilekonomprogrammet vid Umeå universitet varav 268 i första hand. Totalt antogs 235 personer i det första urvalet varav 128 var män och 104 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 160 personer varav 88 var män och 71 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 55% män och 44% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.15 17.70 1.15 0.00
Urval 2 17.70 17.37 1.15
För höstterminen år 2017 hade Civilekonomprogrammet vid Umeå universitet antagningspoängen 18.15 i urvalsgrupp BI, 17.70 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

1782

Antagna urval 1

200

Antagna urval 2

135

Under HT2017 sökte 1782 personer till Civilekonomprogrammet vid Umeå universitet varav 276 i första hand. Totalt antogs 200 personer i det första urvalet varav 109 var män och 87 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 135 personer varav 77 var män och 55 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 56% män och 42% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.35 18.15 1.15 4.00
Urval 2 18.23 18.20 1.15 4.00
För höstterminen år 2016 hade Civilekonomprogrammet vid Umeå universitet antagningspoängen 18.35 i urvalsgrupp BI, 18.15 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

1808

Antagna urval 1

190

Antagna urval 2

128

Under HT2016 sökte 1808 personer till Civilekonomprogrammet vid Umeå universitet varav 292 i första hand. Totalt antogs 190 personer i det första urvalet varav 103 var män och 83 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 128 personer varav 70 var män och 54 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 54% män och 43% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.50 18.36 1.15 4.00
Urval 2 18.50 18.36 1.15
För höstterminen år 2015 hade Civilekonomprogrammet vid Umeå universitet antagningspoängen 18.50 i urvalsgrupp BI, 18.36 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

2006

Antagna urval 1

185

Antagna urval 2

128

Under HT2015 sökte 2006 personer till Civilekonomprogrammet vid Umeå universitet varav 287 i första hand. Totalt antogs 185 personer i det första urvalet varav 103 var män och 77 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 128 personer varav 66 var män och 59 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 54% män och 43% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.90 18.60 1.15 0.00
Urval 2 18.80 17.70 1.15
För höstterminen år 2014 hade Civilekonomprogrammet vid Umeå universitet antagningspoängen 18.90 i urvalsgrupp BI, 18.60 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

2085

Antagna urval 1

185

Antagna urval 2

128

Under HT2014 sökte 2085 personer till Civilekonomprogrammet vid Umeå universitet varav 270 i första hand. Totalt antogs 185 personer i det första urvalet varav 91 var män och 91 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 128 personer varav 60 var män och 67 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 48% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Umeå universitet

Andra utbildningar i Umeå