Antagningspoäng för Civilekonomprogrammet med inriktning mot handel och logistik vid Umeå universitet

Programkod: UMU-01248

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.60 17.98 1.00 0.00
Urval 2 17.07 17.98 1.00
För höstterminen år 2017 hade Civilekonomprogrammet med inriktning mot handel och logistik vid Umeå universitet antagningspoängen 17.60 i urvalsgrupp BI, 17.98 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

663

Antagna urval 1

56

Antagna urval 2

42

Under HT2017 sökte 663 personer till Civilekonomprogrammet med inriktning mot handel och logistik vid Umeå universitet varav 61 i första hand. Totalt antogs 56 personer i det första urvalet varav 32 var män och 23 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 42 personer varav 23 var män och 19 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 56% män och 43% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.00 18.54 1.05 0.00
Urval 2 17.96 17.86 1.00
För höstterminen år 2016 hade Civilekonomprogrammet med inriktning mot handel och logistik vid Umeå universitet antagningspoängen 18.00 i urvalsgrupp BI, 18.54 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

654

Antagna urval 1

55

Antagna urval 2

42

Under HT2016 sökte 654 personer till Civilekonomprogrammet med inriktning mot handel och logistik vid Umeå universitet varav 55 i första hand. Totalt antogs 55 personer i det första urvalet varav 22 var män och 29 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 42 personer varav 16 var män och 24 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 39% män och 55% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.00 18.00 1.10 0.00
Urval 2 17.70 18.00 1.10
För höstterminen år 2015 hade Civilekonomprogrammet med inriktning mot handel och logistik vid Umeå universitet antagningspoängen 18.00 i urvalsgrupp BI, 18.00 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

780

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

40

Under HT2015 sökte 780 personer till Civilekonomprogrammet med inriktning mot handel och logistik vid Umeå universitet varav 56 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 20 var män och 29 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 19 var män och 20 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 43% män och 54% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.20 17.83 1.10 0.00
Urval 2 18.10 17.83 1.00
För höstterminen år 2014 hade Civilekonomprogrammet med inriktning mot handel och logistik vid Umeå universitet antagningspoängen 18.20 i urvalsgrupp BI, 17.83 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

813

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

40

Under HT2014 sökte 813 personer till Civilekonomprogrammet med inriktning mot handel och logistik vid Umeå universitet varav 56 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 26 var män och 20 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 19 var män och 17 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 41% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Umeå universitet

Andra utbildningar i Umeå