Antagningspoäng för Civilekonomprogrammet med inriktning mot Service Management vid Umeå universitet

Programkod: UMU-01246

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.23 17.10 0.85 0.00 0.00
Urval 2 18.23 17.10 0.85 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Civilekonomprogrammet med inriktning mot Service Management vid Umeå universitet antagningspoängen 18.23 i urvalsgrupp BI, 17.10 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

465

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

50

Under HT2020 sökte 465 personer till Civilekonomprogrammet med inriktning mot Service Management vid Umeå universitet varav 108 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 12 var män och 51 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 10 var män och 39 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 19% män och 78% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.75 17.65 0.90 0.00 0.00
Urval 2 17.75 17.69 0.90 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Civilekonomprogrammet med inriktning mot Service Management vid Umeå universitet antagningspoängen 17.75 i urvalsgrupp BI, 17.65 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

440

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

58

Under HT2019 sökte 440 personer till Civilekonomprogrammet med inriktning mot Service Management vid Umeå universitet varav 107 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 30 var män och 50 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 58 personer varav 19 var män och 39 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 36% män och 64% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.54 18.45 1.00 0.00 0.00
Urval 2 17.81 18.45 1.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Civilekonomprogrammet med inriktning mot Service Management vid Umeå universitet antagningspoängen 18.54 i urvalsgrupp BI, 18.45 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

632

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

55

Under HT2018 sökte 632 personer till Civilekonomprogrammet med inriktning mot Service Management vid Umeå universitet varav 112 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 19 var män och 49 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 14 var män och 40 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 26% män och 71% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.60 17.58 1.05 0.00
Urval 2 17.64 17.35 1.00
För höstterminen år 2017 hade Civilekonomprogrammet med inriktning mot Service Management vid Umeå universitet antagningspoängen 18.60 i urvalsgrupp BI, 17.58 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

637

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

52

Under HT2017 sökte 637 personer till Civilekonomprogrammet med inriktning mot Service Management vid Umeå universitet varav 94 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 18 var män och 47 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 52 personer varav 16 var män och 36 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 29% män och 71% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.20 18.35 1.05 0.00
Urval 2 17.92 17.85 1.00
För höstterminen år 2016 hade Civilekonomprogrammet med inriktning mot Service Management vid Umeå universitet antagningspoängen 19.20 i urvalsgrupp BI, 18.35 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

712

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

50

Under HT2016 sökte 712 personer till Civilekonomprogrammet med inriktning mot Service Management vid Umeå universitet varav 100 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 16 var män och 41 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 16 var män och 31 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 29% män och 65% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.48 18.08 1.05 0.00
Urval 2 18.30 17.90 1.05
För höstterminen år 2015 hade Civilekonomprogrammet med inriktning mot Service Management vid Umeå universitet antagningspoängen 18.48 i urvalsgrupp BI, 18.08 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

676

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

52

Under HT2015 sökte 676 personer till Civilekonomprogrammet med inriktning mot Service Management vid Umeå universitet varav 72 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 21 var män och 44 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 52 personer varav 19 var män och 33 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 34% män och 66% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.30 17.59 1.05 0.00
Urval 2 19.00 17.59 1.05
För höstterminen år 2014 hade Civilekonomprogrammet med inriktning mot Service Management vid Umeå universitet antagningspoängen 19.30 i urvalsgrupp BI, 17.59 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

751

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

50

Under HT2014 sökte 751 personer till Civilekonomprogrammet med inriktning mot Service Management vid Umeå universitet varav 103 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 20 var män och 40 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 18 var män och 32 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 35% män och 65% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Umeå universitet

Andra utbildningar i Umeå