Antagningspoäng för Civilekonomprogrammet med internationell inriktning vid Umeå universitet

Programkod: UMU-01252

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.17 18.30 0.80 0.00 0.00
Urval 2 17.41 19.11 0.75 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Civilekonomprogrammet med internationell inriktning vid Umeå universitet antagningspoängen 18.17 i urvalsgrupp BI, 18.30 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

760

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

60

Under HT2020 sökte 760 personer till Civilekonomprogrammet med internationell inriktning vid Umeå universitet varav 141 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 46 var män och 22 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 34 var män och 17 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 57% män och 28% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.60 16.57 0.80 0.00 0.00
Urval 2 15.25 16.12 0.80 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Civilekonomprogrammet med internationell inriktning vid Umeå universitet antagningspoängen 16.60 i urvalsgrupp BI, 16.57 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

667

Antagna urval 1

100

Antagna urval 2

70

Under HT2019 sökte 667 personer till Civilekonomprogrammet med internationell inriktning vid Umeå universitet varav 114 i första hand. Totalt antogs 100 personer i det första urvalet varav 55 var män och 30 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 70 personer varav 40 var män och 19 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 56% män och 29% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.23 18.35 0.95 0.00 0.00
Urval 2 16.25 17.61 0.85 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Civilekonomprogrammet med internationell inriktning vid Umeå universitet antagningspoängen 17.23 i urvalsgrupp BI, 18.35 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

791

Antagna urval 1

100

Antagna urval 2

70

Under HT2018 sökte 791 personer till Civilekonomprogrammet med internationell inriktning vid Umeå universitet varav 112 i första hand. Totalt antogs 100 personer i det första urvalet varav 49 var män och 33 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 70 personer varav 33 var män och 27 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 48% män och 35% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.45 18.63 1.10 0.00
Urval 2 17.90 18.63 1.05
För höstterminen år 2017 hade Civilekonomprogrammet med internationell inriktning vid Umeå universitet antagningspoängen 18.45 i urvalsgrupp BI, 18.63 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

954

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

56

Under HT2017 sökte 954 personer till Civilekonomprogrammet med internationell inriktning vid Umeå universitet varav 158 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 33 var män och 35 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 56 personer varav 21 var män och 28 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 40% män och 46% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.60 18.48 1.10 0.00
Urval 2 19.58 18.48 1.10
För höstterminen år 2016 hade Civilekonomprogrammet med internationell inriktning vid Umeå universitet antagningspoängen 19.60 i urvalsgrupp BI, 18.48 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

1080

Antagna urval 1

79

Antagna urval 2

56

Under HT2016 sökte 1080 personer till Civilekonomprogrammet med internationell inriktning vid Umeå universitet varav 139 i första hand. Totalt antogs 79 personer i det första urvalet varav 38 var män och 30 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 56 personer varav 32 var män och 18 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 52% män och 36% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.58 18.85 1.20 0.00
Urval 2 18.60 18.85 1.15
För höstterminen år 2015 hade Civilekonomprogrammet med internationell inriktning vid Umeå universitet antagningspoängen 19.58 i urvalsgrupp BI, 18.85 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

1200

Antagna urval 1

75

Antagna urval 2

55

Under HT2015 sökte 1200 personer till Civilekonomprogrammet med internationell inriktning vid Umeå universitet varav 151 i första hand. Totalt antogs 75 personer i det första urvalet varav 35 var män och 26 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 25 var män och 24 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 46% män och 38% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.14 18.08 1.15 0.00
Urval 2 18.60 17.75 1.15
För höstterminen år 2014 hade Civilekonomprogrammet med internationell inriktning vid Umeå universitet antagningspoängen 19.14 i urvalsgrupp BI, 18.08 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

1151

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

60

Under HT2014 sökte 1151 personer till Civilekonomprogrammet med internationell inriktning vid Umeå universitet varav 144 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 39 var män och 37 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 34 var män och 22 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 52% män och 42% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Umeå universitet

Andra utbildningar i Umeå