Antagningspoäng för Civilingenjörsprogrammet i Bioresursteknik vid Umeå universitet

Programkod: UMU-01522

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.70 15.98 0.70
Urval 2 14.70 15.98 1.00
Under terminen HT2016 hade utbildningen Civilingenjörsprogrammet i Bioresursteknik på Umeå universitet 14.70 i urvalsgrupp BI, 15.98 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

120

Antagna urval 1

25

Antagna urval 2

12

Under HT2016 sökte 120 personer till Civilingenjörsprogrammet i Bioresursteknik vid Umeå universitet varav 14 i första hand. Totalt antogs 25 personer i det första urvalet varav 14 var män och 10 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 12 personer varav 7 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 57% män och 41% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.21 0.75 99.99
Urval 2 20.24 0.75 99.99
Höstterminen år 2015 hade Civilingenjörsprogrammet i Bioresursteknik vid Umeå universitet antagningspoängen 16.21 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

120

Antagna urval 1

22

Antagna urval 2

14

Under HT2015 sökte 120 personer till Civilingenjörsprogrammet i Bioresursteknik vid Umeå universitet varav 11 i första hand. Totalt antogs 22 personer i det första urvalet varav 10 var män och 12 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 14 personer varav 5 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 42% män och 58% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.20 14.27 0.50 0.00
Urval 2 19.20 0.50
För höstterminen år 2014 hade Civilingenjörsprogrammet i Bioresursteknik vid Umeå universitet antagningspoängen 19.20 i urvalsgrupp BI, 14.27 i urvalsgrupp BII och 0.50 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

115

Antagna urval 1

24

Antagna urval 2

13

Under HT2014 sökte 115 personer till Civilingenjörsprogrammet i Bioresursteknik vid Umeå universitet varav 15 i första hand. Totalt antogs 24 personer i det första urvalet varav 11 var män och 13 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 13 personer varav 5 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 43% män och 57% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Umeå universitet

Andra utbildningar i Umeå