Antagningspoäng för Civilingenjörsprogrammet i Bioteknik vid Umeå universitet

Programkod: UMU-01526

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.96 18.75 0.00 0.00 4.00
Urval 2 18.33 18.19 0.00 0.00 4.00
Höstterminen år 2020 hade Civilingenjörsprogrammet i Bioteknik vid Umeå universitet antagningspoängen 18.96 i urvalsgrupp BI, 18.75 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

463

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

60

Under HT2020 sökte 463 personer till Civilingenjörsprogrammet i Bioteknik vid Umeå universitet varav 66 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 21 var män och 48 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 19 var män och 41 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 31% män och 68% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.35 18.03 0.00 0.00 0.00
Urval 2 17.35 18.03 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Civilingenjörsprogrammet i Bioteknik vid Umeå universitet antagningspoängen 17.35 i urvalsgrupp BI, 18.03 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

330

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

41

Under HT2019 sökte 330 personer till Civilingenjörsprogrammet i Bioteknik vid Umeå universitet varav 36 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 26 var män och 42 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 41 personer varav 17 var män och 23 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 39% män och 59% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.59 16.86 1.05 0.00 0.00
Urval 2 16.77 16.86 0.95 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Civilingenjörsprogrammet i Bioteknik vid Umeå universitet antagningspoängen 17.59 i urvalsgrupp BI, 16.86 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

364

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

50

Under HT2018 sökte 364 personer till Civilingenjörsprogrammet i Bioteknik vid Umeå universitet varav 41 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 27 var män och 30 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 21 var män och 28 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 44% män och 53% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.34 17.45 1.15 0.00
Urval 2 13.55 17.95 1.10
För höstterminen år 2017 hade Civilingenjörsprogrammet i Bioteknik vid Umeå universitet antagningspoängen 17.34 i urvalsgrupp BI, 17.45 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

355

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

50

Under HT2017 sökte 355 personer till Civilingenjörsprogrammet i Bioteknik vid Umeå universitet varav 43 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 24 var män och 35 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 25 var män och 25 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 45% män och 55% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.65 16.72 1.10 0.00
Urval 2 18.00 16.72 1.00
För höstterminen år 2016 hade Civilingenjörsprogrammet i Bioteknik vid Umeå universitet antagningspoängen 18.65 i urvalsgrupp BI, 16.72 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

338

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

40

Under HT2016 sökte 338 personer till Civilingenjörsprogrammet i Bioteknik vid Umeå universitet varav 31 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 19 var män och 31 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 16 var män och 24 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 39% män och 61% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.50 18.00 1.15 0.00
Urval 2 15.26 19.40 1.05
För höstterminen år 2015 hade Civilingenjörsprogrammet i Bioteknik vid Umeå universitet antagningspoängen 18.50 i urvalsgrupp BI, 18.00 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

318

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

40

Under HT2015 sökte 318 personer till Civilingenjörsprogrammet i Bioteknik vid Umeå universitet varav 35 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 21 var män och 29 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 22 var män och 17 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 48% män och 51% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.70 16.91 1.05 0.00
Urval 2 17.90 11.18 0.50
För höstterminen år 2014 hade Civilingenjörsprogrammet i Bioteknik vid Umeå universitet antagningspoängen 17.70 i urvalsgrupp BI, 16.91 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

335

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

40

Under HT2014 sökte 335 personer till Civilingenjörsprogrammet i Bioteknik vid Umeå universitet varav 24 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 23 var män och 26 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 17 var män och 23 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 44% män och 54% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Umeå universitet

Andra utbildningar i Umeå