Antagningspoäng för Civilingenjörsprogrammet i Energiteknik vid Umeå universitet

Programkod: UMU-01528

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.31 16.55 0.95 3.00
Urval 2 14.02 14.60 0.95 99.99 3.00
För höstterminen år 2016 hade Civilingenjörsprogrammet i Energiteknik vid Umeå universitet antagningspoängen 16.31 i urvalsgrupp BI, 16.55 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

295

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

44

Under HT2016 sökte 295 personer till Civilingenjörsprogrammet i Energiteknik vid Umeå universitet varav 33 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 41 var män och 16 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 44 personer varav 34 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 72% män och 24% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.36 15.46 1.05 0.00
Urval 2 14.55 15.46 1.05
För höstterminen år 2015 hade Civilingenjörsprogrammet i Energiteknik vid Umeå universitet antagningspoängen 16.36 i urvalsgrupp BI, 15.46 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

309

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

50

Under HT2015 sökte 309 personer till Civilingenjörsprogrammet i Energiteknik vid Umeå universitet varav 31 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 47 var män och 11 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 37 var män och 11 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 76% män och 20% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.36 12.23 0.65 99.99
Urval 2 12.36 14.45 0.90 99.99
Höstterminen år 2014 hade Civilingenjörsprogrammet i Energiteknik vid Umeå universitet antagningspoängen 12.36 i urvalsgrupp BI, 12.23 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

269

Antagna urval 1

62

Antagna urval 2

31

Under HT2014 sökte 269 personer till Civilingenjörsprogrammet i Energiteknik vid Umeå universitet varav 24 i första hand. Totalt antogs 62 personer i det första urvalet varav 55 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 31 personer varav 29 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 90% män och 8% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Umeå universitet

Andra utbildningar i Umeå