Antagningspoäng för Civilingenjörsprogrammet i Energiteknik vid Umeå universitet

Programkod: UMU-01528

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.65 16.97 0.00 0.00 0.00
Urval 2 13.40 16.97 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Civilingenjörsprogrammet i Energiteknik vid Umeå universitet antagningspoängen 16.65 i urvalsgrupp BI, 16.97 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

277

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

55

Under HT2020 sökte 277 personer till Civilingenjörsprogrammet i Energiteknik vid Umeå universitet varav 46 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 35 var män och 24 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 34 var män och 20 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 60% män och 38% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.38 13.67 0.85 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Civilingenjörsprogrammet i Energiteknik vid Umeå universitet antagningspoängen 14.38 i urvalsgrupp BI, 13.67 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

282

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

38

Under HT2018 sökte 282 personer till Civilingenjörsprogrammet i Energiteknik vid Umeå universitet varav 28 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 34 var män och 23 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 38 personer varav 22 var män och 15 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 57% män och 39% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.31 16.55 0.95 3.00
Urval 2 14.02 14.60 0.95 99.99 3.00
För höstterminen år 2016 hade Civilingenjörsprogrammet i Energiteknik vid Umeå universitet antagningspoängen 16.31 i urvalsgrupp BI, 16.55 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

295

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

44

Under HT2016 sökte 295 personer till Civilingenjörsprogrammet i Energiteknik vid Umeå universitet varav 33 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 41 var män och 16 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 44 personer varav 34 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 72% män och 24% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.36 15.46 1.05 0.00
Urval 2 14.55 15.46 1.05
För höstterminen år 2015 hade Civilingenjörsprogrammet i Energiteknik vid Umeå universitet antagningspoängen 16.36 i urvalsgrupp BI, 15.46 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

309

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

50

Under HT2015 sökte 309 personer till Civilingenjörsprogrammet i Energiteknik vid Umeå universitet varav 31 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 47 var män och 11 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 37 var män och 11 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 76% män och 20% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.36 12.23 0.65 99.99
Urval 2 12.36 14.45 0.90 99.99
Höstterminen år 2014 hade Civilingenjörsprogrammet i Energiteknik vid Umeå universitet antagningspoängen 12.36 i urvalsgrupp BI, 12.23 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

269

Antagna urval 1

62

Antagna urval 2

31

Under HT2014 sökte 269 personer till Civilingenjörsprogrammet i Energiteknik vid Umeå universitet varav 24 i första hand. Totalt antogs 62 personer i det första urvalet varav 55 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 31 personer varav 29 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 90% män och 8% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Umeå universitet

Andra utbildningar i Umeå