Antagningspoäng för Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi vid Umeå universitet

Programkod: UMU-01542

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.86 20.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 19.53 20.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi vid Umeå universitet antagningspoängen 19.86 i urvalsgrupp BI, 20.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

660

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

65

Under HT2020 sökte 660 personer till Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi vid Umeå universitet varav 96 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 42 var män och 27 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 65 personer varav 37 var män och 27 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 59% män och 40% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.68 19.32 0.00 0.00 0.00
Urval 2 17.71 19.32 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi vid Umeå universitet antagningspoängen 18.68 i urvalsgrupp BI, 19.32 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

510

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

60

Under HT2019 sökte 510 personer till Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi vid Umeå universitet varav 81 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 37 var män och 33 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 35 var män och 25 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 55% män och 45% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.85 17.40 1.35 0.00 0.00
Urval 2 18.23 16.50 1.30 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi vid Umeå universitet antagningspoängen 18.85 i urvalsgrupp BI, 17.40 i urvalsgrupp BII och 1.35 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

610

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

60

Under HT2018 sökte 610 personer till Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi vid Umeå universitet varav 57 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 45 var män och 25 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 39 var män och 21 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 65% män och 35% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.09 19.30 1.30 0.00
Urval 2 18.70 19.20 1.30
För höstterminen år 2017 hade Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi vid Umeå universitet antagningspoängen 19.09 i urvalsgrupp BI, 19.30 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

613

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

55

Under HT2017 sökte 613 personer till Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi vid Umeå universitet varav 71 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 34 var män och 31 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 31 var män och 24 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 54% män och 46% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.44 19.19 1.40 0.00
Urval 2 19.80 19.19 1.40
För höstterminen år 2016 hade Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi vid Umeå universitet antagningspoängen 20.44 i urvalsgrupp BI, 19.19 i urvalsgrupp BII och 1.40 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

659

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

55

Under HT2016 sökte 659 personer till Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi vid Umeå universitet varav 84 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 40 var män och 25 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 31 var män och 24 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 59% män och 41% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.81 18.53 1.50 0.00
Urval 2 19.11 18.17 1.45
För höstterminen år 2015 hade Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi vid Umeå universitet antagningspoängen 19.81 i urvalsgrupp BI, 18.53 i urvalsgrupp BII och 1.50 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

710

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

55

Under HT2015 sökte 710 personer till Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi vid Umeå universitet varav 87 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 39 var män och 26 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 34 var män och 21 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 61% män och 39% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.70 20.55 1.50 0.00
Urval 2 20.20 20.29 1.45
För höstterminen år 2014 hade Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi vid Umeå universitet antagningspoängen 20.70 i urvalsgrupp BI, 20.55 i urvalsgrupp BII och 1.50 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

776

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

55

Under HT2014 sökte 776 personer till Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi vid Umeå universitet varav 77 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 37 var män och 23 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 28 var män och 26 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 57% män och 43% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Umeå universitet

Andra utbildningar i Umeå