Antagningspoäng för Civilingenjörsprogrammet i Interaktion och Design vid Umeå universitet

Programkod: UMU-01530

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.15 16.64 0.00 0.00 0.00
Urval 2 16.70 16.64 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Civilingenjörsprogrammet i Interaktion och Design vid Umeå universitet antagningspoängen 17.15 i urvalsgrupp BI, 16.64 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

301

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

60

Under HT2020 sökte 301 personer till Civilingenjörsprogrammet i Interaktion och Design vid Umeå universitet varav 71 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 35 var män och 35 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 29 var män och 31 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 49% män och 51% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.22 16.61 0.00 0.00 0.00
Urval 2 14.50 16.61 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Civilingenjörsprogrammet i Interaktion och Design vid Umeå universitet antagningspoängen 15.22 i urvalsgrupp BI, 16.61 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

250

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

55

Under HT2019 sökte 250 personer till Civilingenjörsprogrammet i Interaktion och Design vid Umeå universitet varav 49 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 37 var män och 33 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 28 var män och 27 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 52% män och 48% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.00 18.85 1.05 0.00 0.00
Urval 2 16.82 17.30 1.05 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Civilingenjörsprogrammet i Interaktion och Design vid Umeå universitet antagningspoängen 17.00 i urvalsgrupp BI, 18.85 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

305

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

50

Under HT2018 sökte 305 personer till Civilingenjörsprogrammet i Interaktion och Design vid Umeå universitet varav 65 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 23 var män och 35 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 21 var män och 28 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 40% män och 57% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.26 14.77 1.00
Urval 2
Under terminen HT2017 hade utbildningen Civilingenjörsprogrammet i Interaktion och Design på Umeå universitet 14.26 i urvalsgrupp BI, 14.77 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

261

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

50

Under HT2017 sökte 261 personer till Civilingenjörsprogrammet i Interaktion och Design vid Umeå universitet varav 44 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 31 var män och 28 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 31 var män och 18 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 56% män och 42% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.79 17.25 1.05
Urval 2 15.01 15.55 0.95
Under terminen HT2016 hade utbildningen Civilingenjörsprogrammet i Interaktion och Design på Umeå universitet 16.79 i urvalsgrupp BI, 17.25 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

274

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

50

Under HT2016 sökte 274 personer till Civilingenjörsprogrammet i Interaktion och Design vid Umeå universitet varav 43 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 32 var män och 26 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 30 var män och 19 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 56% män och 41% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.08 15.52 1.00
Urval 2 15.72 11.65 1.00
Under terminen HT2015 hade utbildningen Civilingenjörsprogrammet i Interaktion och Design på Umeå universitet 17.08 i urvalsgrupp BI, 15.52 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

249

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

50

Under HT2015 sökte 249 personer till Civilingenjörsprogrammet i Interaktion och Design vid Umeå universitet varav 42 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 38 var män och 22 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 39 var män och 11 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 70% män och 30% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.10 17.13 0.95
Urval 2 13.80 12.05 0.90 99.99
Under terminen HT2014 hade utbildningen Civilingenjörsprogrammet i Interaktion och Design på Umeå universitet 16.10 i urvalsgrupp BI, 17.13 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

260

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

55

Under HT2014 sökte 260 personer till Civilingenjörsprogrammet i Interaktion och Design vid Umeå universitet varav 29 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 33 var män och 27 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 28 var män och 27 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 53% män och 47% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Umeå universitet

Andra utbildningar i Umeå