Antagningspoäng för Civilingenjörsprogrammet i Teknisk datavetenskap vid Umeå universitet

Programkod: UMU-01532

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.36 16.05 0.00 0.00 0.00
Urval 2 16.36 16.05 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Civilingenjörsprogrammet i Teknisk datavetenskap vid Umeå universitet antagningspoängen 16.36 i urvalsgrupp BI, 16.05 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

342

Antagna urval 1

75

Antagna urval 2

65

Under HT2020 sökte 342 personer till Civilingenjörsprogrammet i Teknisk datavetenskap vid Umeå universitet varav 72 i första hand. Totalt antogs 75 personer i det första urvalet varav 67 var män och 8 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 65 personer varav 58 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 89% män och 11% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.25 15.95 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 99.99 0.00
Höstterminen år 2019 hade Civilingenjörsprogrammet i Teknisk datavetenskap vid Umeå universitet antagningspoängen 14.25 i urvalsgrupp BI, 15.95 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

304

Antagna urval 1

75

Antagna urval 2

65

Under HT2019 sökte 304 personer till Civilingenjörsprogrammet i Teknisk datavetenskap vid Umeå universitet varav 60 i första hand. Totalt antogs 75 personer i det första urvalet varav 64 var män och 11 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 65 personer varav 56 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 86% män och 14% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.85 15.98 1.05 0.00 0.00
Urval 2 15.59 0.00 1.05 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Civilingenjörsprogrammet i Teknisk datavetenskap vid Umeå universitet antagningspoängen 15.85 i urvalsgrupp BI, 15.98 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

316

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

65

Under HT2018 sökte 316 personer till Civilingenjörsprogrammet i Teknisk datavetenskap vid Umeå universitet varav 64 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 62 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 65 personer varav 59 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 90% män och 9% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.75 14.05 1.00 0.00
Urval 2 99.99
För höstterminen år 2017 hade Civilingenjörsprogrammet i Teknisk datavetenskap vid Umeå universitet antagningspoängen 15.75 i urvalsgrupp BI, 14.05 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

292

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

65

Under HT2017 sökte 292 personer till Civilingenjörsprogrammet i Teknisk datavetenskap vid Umeå universitet varav 58 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 62 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 65 personer varav 60 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 90% män och 9% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.80 15.19 1.10 0.00
Urval 2 16.80 15.19 1.10
För höstterminen år 2016 hade Civilingenjörsprogrammet i Teknisk datavetenskap vid Umeå universitet antagningspoängen 16.80 i urvalsgrupp BI, 15.19 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

333

Antagna urval 1

83

Antagna urval 2

67

Under HT2016 sökte 333 personer till Civilingenjörsprogrammet i Teknisk datavetenskap vid Umeå universitet varav 80 i första hand. Totalt antogs 83 personer i det första urvalet varav 80 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 67 personer varav 65 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 97% män och 2% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.15 15.90 1.00 0.00
Urval 2 14.70 16.25 1.00
För höstterminen år 2015 hade Civilingenjörsprogrammet i Teknisk datavetenskap vid Umeå universitet antagningspoängen 16.15 i urvalsgrupp BI, 15.90 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

330

Antagna urval 1

75

Antagna urval 2

60

Under HT2015 sökte 330 personer till Civilingenjörsprogrammet i Teknisk datavetenskap vid Umeå universitet varav 72 i första hand. Totalt antogs 75 personer i det första urvalet varav 66 var män och 9 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 56 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 90% män och 10% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.00 16.80 1.00
Urval 2 16.10 14.62 1.00
Under terminen HT2014 hade utbildningen Civilingenjörsprogrammet i Teknisk datavetenskap på Umeå universitet 16.00 i urvalsgrupp BI, 16.80 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

316

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

65

Under HT2014 sökte 316 personer till Civilingenjörsprogrammet i Teknisk datavetenskap vid Umeå universitet varav 73 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 67 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 65 personer varav 62 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 96% män och 4% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Umeå universitet

Andra utbildningar i Umeå