Antagningspoäng för Civilingenjörsprogrammet i Teknisk fysik vid Umeå universitet

Programkod: UMU-01534

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.41 17.11 0.00 0.00 0.00
Urval 2 17.90 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Civilingenjörsprogrammet i Teknisk fysik vid Umeå universitet antagningspoängen 18.41 i urvalsgrupp BI, 17.11 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

394

Antagna urval 1

85

Antagna urval 2

75

Under HT2020 sökte 394 personer till Civilingenjörsprogrammet i Teknisk fysik vid Umeå universitet varav 81 i första hand. Totalt antogs 85 personer i det första urvalet varav 71 var män och 14 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 75 personer varav 63 var män och 12 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 84% män och 16% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.71 16.08 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Civilingenjörsprogrammet i Teknisk fysik vid Umeå universitet antagningspoängen 14.71 i urvalsgrupp BI, 16.08 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

313

Antagna urval 1

90

Antagna urval 2

65

Under HT2019 sökte 313 personer till Civilingenjörsprogrammet i Teknisk fysik vid Umeå universitet varav 58 i första hand. Totalt antogs 90 personer i det första urvalet varav 70 var män och 19 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 65 personer varav 50 var män och 15 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 77% män och 22% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.03 18.28 1.05 0.00 0.00
Urval 2 17.21 18.28 1.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Civilingenjörsprogrammet i Teknisk fysik vid Umeå universitet antagningspoängen 17.03 i urvalsgrupp BI, 18.28 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

359

Antagna urval 1

85

Antagna urval 2

70

Under HT2018 sökte 359 personer till Civilingenjörsprogrammet i Teknisk fysik vid Umeå universitet varav 75 i första hand. Totalt antogs 85 personer i det första urvalet varav 61 var män och 23 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 70 personer varav 50 var män och 20 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 72% män och 28% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.50 16.25 1.25 0.00
Urval 2 17.10 16.25 1.25
För höstterminen år 2017 hade Civilingenjörsprogrammet i Teknisk fysik vid Umeå universitet antagningspoängen 17.50 i urvalsgrupp BI, 16.25 i urvalsgrupp BII och 1.25 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

376

Antagna urval 1

85

Antagna urval 2

70

Under HT2017 sökte 376 personer till Civilingenjörsprogrammet i Teknisk fysik vid Umeå universitet varav 78 i första hand. Totalt antogs 85 personer i det första urvalet varav 70 var män och 12 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 70 personer varav 60 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 84% män och 13% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.40 17.07 1.40 0.00
Urval 2 18.22 16.35 1.35
För höstterminen år 2016 hade Civilingenjörsprogrammet i Teknisk fysik vid Umeå universitet antagningspoängen 18.40 i urvalsgrupp BI, 17.07 i urvalsgrupp BII och 1.40 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

368

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

60

Under HT2016 sökte 368 personer till Civilingenjörsprogrammet i Teknisk fysik vid Umeå universitet varav 76 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 45 var män och 20 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 42 var män och 18 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 70% män och 30% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.97 15.65 1.30 0.00
Urval 2 16.69 15.65 1.30
För höstterminen år 2015 hade Civilingenjörsprogrammet i Teknisk fysik vid Umeå universitet antagningspoängen 18.97 i urvalsgrupp BI, 15.65 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

362

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

60

Under HT2015 sökte 362 personer till Civilingenjörsprogrammet i Teknisk fysik vid Umeå universitet varav 67 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 56 var män och 8 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 52 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 86% män och 12% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.29 17.20 1.20 0.00
Urval 2 14.47 12.23 0.90
För höstterminen år 2014 hade Civilingenjörsprogrammet i Teknisk fysik vid Umeå universitet antagningspoängen 17.29 i urvalsgrupp BI, 17.20 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

346

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

60

Under HT2014 sökte 346 personer till Civilingenjörsprogrammet i Teknisk fysik vid Umeå universitet varav 63 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 51 var män och 12 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 49 var män och 10 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 80% män och 18% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Umeå universitet

Andra utbildningar i Umeå