Antagningspoäng för Civilingenjörsprogrammet i Teknisk fysik Sjukhusfysik vid Umeå universitet

Programkod: UMU-01546

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.24 18.18 0.00 0.00 0.00
Urval 2 15.09 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Civilingenjörsprogrammet i Teknisk fysik Sjukhusfysik vid Umeå universitet antagningspoängen 17.24 i urvalsgrupp BI, 18.18 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

100

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

10

Under HT2020 sökte 100 personer till Civilingenjörsprogrammet i Teknisk fysik Sjukhusfysik vid Umeå universitet varav 8 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 3 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 3 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 30% män och 65% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.75 16.52 0.90 0.00
Urval 2 17.75 0.90
För höstterminen år 2017 hade Civilingenjörsprogrammet i Teknisk fysik Sjukhusfysik vid Umeå universitet antagningspoängen 17.75 i urvalsgrupp BI, 16.52 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

110

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

16

Under HT2017 sökte 110 personer till Civilingenjörsprogrammet i Teknisk fysik Sjukhusfysik vid Umeå universitet varav 16 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 9 var män och 11 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 16 personer varav 7 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 44% män och 56% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.59 17.26 1.20 0.00
Urval 2 17.59 12.60 1.25
För höstterminen år 2016 hade Civilingenjörsprogrammet i Teknisk fysik Sjukhusfysik vid Umeå universitet antagningspoängen 17.59 i urvalsgrupp BI, 17.26 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

97

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

14

Under HT2016 sökte 97 personer till Civilingenjörsprogrammet i Teknisk fysik Sjukhusfysik vid Umeå universitet varav 10 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 9 var män och 11 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 14 personer varav 8 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.13 16.42 0.90
Urval 2 19.15 21.05 0.55 99.99
Under terminen HT2015 hade utbildningen Civilingenjörsprogrammet i Teknisk fysik Sjukhusfysik på Umeå universitet 18.13 i urvalsgrupp BI, 16.42 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

98

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

15

Under HT2015 sökte 98 personer till Civilingenjörsprogrammet i Teknisk fysik Sjukhusfysik vid Umeå universitet varav 12 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 12 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 15 personer varav 8 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 57% män och 40% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.25 16.66 1.10 0.00
Urval 2 15.71 12.72 0.85
För höstterminen år 2014 hade Civilingenjörsprogrammet i Teknisk fysik Sjukhusfysik vid Umeå universitet antagningspoängen 17.25 i urvalsgrupp BI, 16.66 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

101

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

10

Under HT2014 sökte 101 personer till Civilingenjörsprogrammet i Teknisk fysik Sjukhusfysik vid Umeå universitet varav 7 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 10 var män och 8 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 6 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 53% män och 40% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Umeå universitet

Andra utbildningar i Umeå