Antagningspoäng för Civilingenjörsprogrammet öppen ingång vid Umeå universitet

Programkod: UMU-01538

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.30 17.11 0.00 0.00 0.00
Urval 2 17.97 17.11 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Civilingenjörsprogrammet öppen ingång vid Umeå universitet antagningspoängen 18.30 i urvalsgrupp BI, 17.11 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

494

Antagna urval 1

55

Antagna urval 2

45

Under HT2020 sökte 494 personer till Civilingenjörsprogrammet öppen ingång vid Umeå universitet varav 55 i första hand. Totalt antogs 55 personer i det första urvalet varav 34 var män och 21 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 27 var män och 18 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 61% män och 39% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.76 15.73 0.00 0.00 0.00
Urval 2 15.05 16.05 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Civilingenjörsprogrammet öppen ingång vid Umeå universitet antagningspoängen 16.76 i urvalsgrupp BI, 15.73 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

376

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

45

Under HT2019 sökte 376 personer till Civilingenjörsprogrammet öppen ingång vid Umeå universitet varav 37 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 46 var män och 16 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 33 var män och 12 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 72% män och 25% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.20 17.24 1.25 0.00 0.00
Urval 2 15.63 15.90 0.95 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Civilingenjörsprogrammet öppen ingång vid Umeå universitet antagningspoängen 17.20 i urvalsgrupp BI, 17.24 i urvalsgrupp BII och 1.25 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

449

Antagna urval 1

52

Antagna urval 2

45

Under HT2018 sökte 449 personer till Civilingenjörsprogrammet öppen ingång vid Umeå universitet varav 49 i första hand. Totalt antogs 52 personer i det första urvalet varav 37 var män och 15 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 34 var män och 11 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 73% män och 27% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.17 16.85 1.20
Urval 2 17.19 16.85 1.20
Under terminen HT2017 hade utbildningen Civilingenjörsprogrammet öppen ingång på Umeå universitet 18.17 i urvalsgrupp BI, 16.85 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

482

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

40

Under HT2017 sökte 482 personer till Civilingenjörsprogrammet öppen ingång vid Umeå universitet varav 44 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 31 var män och 19 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 24 var män och 16 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 61% män och 39% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.20 18.23 1.35 0.00
Urval 2 17.50 17.00 1.35
För höstterminen år 2016 hade Civilingenjörsprogrammet öppen ingång vid Umeå universitet antagningspoängen 19.20 i urvalsgrupp BI, 18.23 i urvalsgrupp BII och 1.35 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

608

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

40

Under HT2016 sökte 608 personer till Civilingenjörsprogrammet öppen ingång vid Umeå universitet varav 47 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 31 var män och 17 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 27 var män och 11 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 64% män och 31% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.30 17.35 1.30 0.00
Urval 2 17.90 17.25 1.30 4.00
För höstterminen år 2015 hade Civilingenjörsprogrammet öppen ingång vid Umeå universitet antagningspoängen 18.30 i urvalsgrupp BI, 17.35 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

610

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

40

Under HT2015 sökte 610 personer till Civilingenjörsprogrammet öppen ingång vid Umeå universitet varav 51 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 31 var män och 17 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 27 var män och 12 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 64% män och 32% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.37 17.70 1.25 0.00
Urval 2 16.50 15.40 1.10
För höstterminen år 2014 hade Civilingenjörsprogrammet öppen ingång vid Umeå universitet antagningspoängen 18.37 i urvalsgrupp BI, 17.70 i urvalsgrupp BII och 1.25 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

628

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

60

Under HT2014 sökte 628 personer till Civilingenjörsprogrammet öppen ingång vid Umeå universitet varav 48 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 43 var män och 22 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 42 var män och 18 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 68% män och 32% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Umeå universitet

Andra utbildningar i Umeå