Antagningspoäng för Dietistprogrammet vid Umeå universitet

Programkod: UMU-01283

VT2020

Antagningspoäng för VT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.90 18.60 0.75 0.00 4.00
Urval 2 16.70 17.64 0.70 0.00 3.50
För vårterminen år 2020 hade Dietistprogrammet vid Umeå universitet antagningspoängen 17.90 i urvalsgrupp BI, 18.60 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2020

Totalt antal sökande

374

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

50

Under VT2020 sökte 374 personer till Dietistprogrammet vid Umeå universitet varav 84 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 10 var män och 49 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 11 var män och 38 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 19% män och 79% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2019

Antagningspoäng för VT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.75 19.20 0.85 0.00 4.00
Urval 2 18.22 18.98 0.80 0.00 3.50
För vårterminen år 2019 hade Dietistprogrammet vid Umeå universitet antagningspoängen 18.75 i urvalsgrupp BI, 19.20 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2019

Totalt antal sökande

388

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

40

Under VT2019 sökte 388 personer till Dietistprogrammet vid Umeå universitet varav 102 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 7 var män och 52 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 6 var män och 33 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 13% män och 85% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2018

Antagningspoäng för VT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.70 19.04 1.00 0.00 4.00
Urval 2 18.23 18.31 0.85 0.00 4.00
För vårterminen år 2018 hade Dietistprogrammet vid Umeå universitet antagningspoängen 18.70 i urvalsgrupp BI, 19.04 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2018

Totalt antal sökande

461

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

40

Under VT2018 sökte 461 personer till Dietistprogrammet vid Umeå universitet varav 75 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 9 var män och 41 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 6 var män och 34 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 17% män och 83% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2017

Antagningspoäng för VT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.50 19.90 1.05 0.00
Urval 2 18.90 19.35 0.85
Vårterminen år 2017 hade Dietistprogrammet vid Umeå universitet antagningspoängen 19.50 i urvalsgrupp BI, 19.90 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2017

Totalt antal sökande

528

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

37

Under VT2017 sökte 528 personer till Dietistprogrammet vid Umeå universitet varav 97 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 6 var män och 36 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 37 personer varav 8 var män och 28 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 17% män och 78% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.50 19.46 1.10 3.50
Urval 2 18.10 19.46 0.95 3.50
Vårterminen år 2016 hade Dietistprogrammet vid Umeå universitet antagningspoängen 19.50 i urvalsgrupp BI, 19.46 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

562

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

35

Under VT2016 sökte 562 personer till Dietistprogrammet vid Umeå universitet varav 82 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 4 var män och 36 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 5 var män och 30 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 12% män och 88% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.95 20.38 1.15 4.00
Urval 2 19.63 19.49 1.10 4.00
Vårterminen år 2015 hade Dietistprogrammet vid Umeå universitet antagningspoängen 19.95 i urvalsgrupp BI, 20.38 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

684

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

35

Under VT2015 sökte 684 personer till Dietistprogrammet vid Umeå universitet varav 92 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 5 var män och 35 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 6 var män och 29 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 15% män och 85% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.30 20.82 1.20 0.00
Urval 2 19.50 20.82 1.10
Vårterminen år 2014 hade Dietistprogrammet vid Umeå universitet antagningspoängen 20.30 i urvalsgrupp BI, 20.82 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

711

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

35

Under VT2014 sökte 711 personer till Dietistprogrammet vid Umeå universitet varav 122 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 4 var män och 34 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 1 var män och 33 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 7% män och 89% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Umeå universitet

Andra utbildningar i Umeå