Antagningspoäng för Digital medieproduktion vid Umeå universitet

Programkod: UMU-01264

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.56 19.70 0.95 0.00 0.00
Urval 2 17.93 18.21 0.95 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Digital medieproduktion vid Umeå universitet antagningspoängen 18.56 i urvalsgrupp BI, 19.70 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

479

Antagna urval 1

37

Antagna urval 2

37

Under HT2020 sökte 479 personer till Digital medieproduktion vid Umeå universitet varav 155 i första hand. Totalt antogs 37 personer i det första urvalet varav 19 var män och 17 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 37 personer varav 18 var män och 18 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 47% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.53 18.50 1.00 0.00 0.00
Urval 2 17.80 18.50 1.00 0.00 3.50
Höstterminen år 2019 hade Digital medieproduktion vid Umeå universitet antagningspoängen 18.53 i urvalsgrupp BI, 18.50 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

464

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

40

Under HT2019 sökte 464 personer till Digital medieproduktion vid Umeå universitet varav 139 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 16 var män och 27 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 16 var män och 22 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 38% män och 58% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.48 17.80 1.00 0.00 4.00
Urval 2 17.01 17.80 0.90 0.00 4.00
Höstterminen år 2018 hade Digital medieproduktion vid Umeå universitet antagningspoängen 18.48 i urvalsgrupp BI, 17.80 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

548

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

40

Under HT2018 sökte 548 personer till Digital medieproduktion vid Umeå universitet varav 136 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 18 var män och 22 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 20 var män och 20 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 48% män och 53% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.02 18.10 1.05 0.00
Urval 2 17.46 18.10 1.05
För höstterminen år 2017 hade Digital medieproduktion vid Umeå universitet antagningspoängen 18.02 i urvalsgrupp BI, 18.10 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

514

Antagna urval 1

37

Antagna urval 2

37

Under HT2017 sökte 514 personer till Digital medieproduktion vid Umeå universitet varav 128 i första hand. Totalt antogs 37 personer i det första urvalet varav 13 var män och 23 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 37 personer varav 17 var män och 20 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 41% män och 58% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.40 19.40 1.15 0.00
Urval 2 16.75 19.40 1.00
För höstterminen år 2016 hade Digital medieproduktion vid Umeå universitet antagningspoängen 18.40 i urvalsgrupp BI, 19.40 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

499

Antagna urval 1

37

Antagna urval 2

37

Under HT2016 sökte 499 personer till Digital medieproduktion vid Umeå universitet varav 116 i första hand. Totalt antogs 37 personer i det första urvalet varav 21 var män och 16 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 37 personer varav 21 var män och 16 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 57% män och 43% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.60 16.61 1.00 0.00
Urval 2 16.40 16.15 0.90 4.00
För höstterminen år 2015 hade Digital medieproduktion vid Umeå universitet antagningspoängen 17.60 i urvalsgrupp BI, 16.61 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

539

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

35

Under HT2015 sökte 539 personer till Digital medieproduktion vid Umeå universitet varav 116 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 17 var män och 17 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 21 var män och 14 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 54% män och 44% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.30 18.48 1.00 0.00
Urval 2 17.45 17.04 0.95
För höstterminen år 2014 hade Digital medieproduktion vid Umeå universitet antagningspoängen 18.30 i urvalsgrupp BI, 18.48 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

578

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

35

Under HT2014 sökte 578 personer till Digital medieproduktion vid Umeå universitet varav 120 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 17 var män och 18 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 16 var män och 19 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 47% män och 53% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Umeå universitet

Andra utbildningar i Umeå