Antagningspoäng för Förskollärarprogrammet vid Umeå universitet

Programkod: UMU-01600

VT2020

Antagningspoäng för VT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.10 14.22 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
För vårterminen år 2020 hade Förskollärarprogrammet vid Umeå universitet antagningspoängen 12.10 i urvalsgrupp BI, 14.22 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2020

Totalt antal sökande

135

Antagna urval 1

48

Antagna urval 2

36

Under VT2020 sökte 135 personer till Förskollärarprogrammet vid Umeå universitet varav 43 i första hand. Totalt antogs 48 personer i det första urvalet varav 2 var män och 46 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 36 personer varav 0 var män och 35 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 2% män och 96% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2019

Antagningspoäng för VT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.01 13.75 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
För vårterminen år 2019 hade Förskollärarprogrammet vid Umeå universitet antagningspoängen 12.01 i urvalsgrupp BI, 13.75 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2019

Totalt antal sökande

167

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

40

Under VT2019 sökte 167 personer till Förskollärarprogrammet vid Umeå universitet varav 54 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 11 var män och 54 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 8 var män och 32 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 18% män och 82% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2018

Antagningspoäng för VT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 11.73 13.84 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
För vårterminen år 2018 hade Förskollärarprogrammet vid Umeå universitet antagningspoängen 11.73 i urvalsgrupp BI, 13.84 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2018

Totalt antal sökande

113

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

36

Under VT2018 sökte 113 personer till Förskollärarprogrammet vid Umeå universitet varav 58 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 2 var män och 43 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 36 personer varav 2 var män och 34 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 5% män och 95% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2017

Antagningspoäng för VT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.15 16.75 0.15 0.00
Urval 2 99.99
Vårterminen år 2017 hade Förskollärarprogrammet vid Umeå universitet antagningspoängen 15.15 i urvalsgrupp BI, 16.75 i urvalsgrupp BII och 0.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2017

Totalt antal sökande

278

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

60

Under VT2017 sökte 278 personer till Förskollärarprogrammet vid Umeå universitet varav 68 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 8 var män och 57 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 6 var män och 54 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 11% män och 89% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.10 15.58 0.40 2.50
Urval 2 11.00 10.80 0.05 2.50
För höstterminen år 2016 hade Förskollärarprogrammet vid Umeå universitet antagningspoängen 14.10 i urvalsgrupp BI, 15.58 i urvalsgrupp BII och 0.40 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 2.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

532

Antagna urval 1

130

Antagna urval 2

120

Under HT2016 sökte 532 personer till Förskollärarprogrammet vid Umeå universitet varav 134 i första hand. Totalt antogs 130 personer i det första urvalet varav 15 var män och 110 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 120 personer varav 19 var män och 99 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 14% män och 84% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.85 17.15 0.45 3.50
Urval 2 14.70 15.95 0.10 3.00
Vårterminen år 2016 hade Förskollärarprogrammet vid Umeå universitet antagningspoängen 15.85 i urvalsgrupp BI, 17.15 i urvalsgrupp BII och 0.45 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

319

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

45

Under VT2016 sökte 319 personer till Förskollärarprogrammet vid Umeå universitet varav 87 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 11 var män och 48 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 6 var män och 39 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 16% män och 83% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.90 16.51 0.30 3.00
Urval 2 13.15 13.10 0.05 2.00
För höstterminen år 2015 hade Förskollärarprogrammet vid Umeå universitet antagningspoängen 15.90 i urvalsgrupp BI, 16.51 i urvalsgrupp BII och 0.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

563

Antagna urval 1

130

Antagna urval 2

120

Under HT2015 sökte 563 personer till Förskollärarprogrammet vid Umeå universitet varav 144 i första hand. Totalt antogs 130 personer i det första urvalet varav 22 var män och 104 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 120 personer varav 21 var män och 99 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 17% män och 81% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.96 15.11 0.40 4.00
Urval 2 14.25 15.11 0.20 3.50
Vårterminen år 2015 hade Förskollärarprogrammet vid Umeå universitet antagningspoängen 15.96 i urvalsgrupp BI, 15.11 i urvalsgrupp BII och 0.40 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

312

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

45

Under VT2015 sökte 312 personer till Förskollärarprogrammet vid Umeå universitet varav 79 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 10 var män och 50 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 7 var män och 37 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 16% män och 83% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.07 16.61 0.30 4.00
Urval 2 14.31 15.80 0.05 4.00
För höstterminen år 2014 hade Förskollärarprogrammet vid Umeå universitet antagningspoängen 16.07 i urvalsgrupp BI, 16.61 i urvalsgrupp BII och 0.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

618

Antagna urval 1

130

Antagna urval 2

110

Under HT2014 sökte 618 personer till Förskollärarprogrammet vid Umeå universitet varav 177 i första hand. Totalt antogs 130 personer i det första urvalet varav 24 var män och 103 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 110 personer varav 20 var män och 88 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 18% män och 80% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Umeå universitet

Andra utbildningar i Umeå