Antagningspoäng för Fysioterapeutprogrammet vid Umeå universitet

Programkod: UMU-01329

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.60 19.18 1.10 0.00 0.00
Urval 2 19.27 18.50 1.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Fysioterapeutprogrammet vid Umeå universitet antagningspoängen 19.60 i urvalsgrupp BI, 19.18 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

1087

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

46

Under HT2020 sökte 1087 personer till Fysioterapeutprogrammet vid Umeå universitet varav 198 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 15 var män och 34 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 46 personer varav 18 var män och 27 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 34% män och 64% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2020

Antagningspoäng för VT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.43 18.45 1.00 0.00 3.50
Urval 2 17.08 17.96 0.90 0.00 3.00
För vårterminen år 2020 hade Fysioterapeutprogrammet vid Umeå universitet antagningspoängen 18.43 i urvalsgrupp BI, 18.45 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.50 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2020

Totalt antal sökande

609

Antagna urval 1

55

Antagna urval 2

55

Under VT2020 sökte 609 personer till Fysioterapeutprogrammet vid Umeå universitet varav 130 i första hand. Totalt antogs 55 personer i det första urvalet varav 21 var män och 34 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 24 var män och 31 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 41% män och 59% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.40 19.10 1.20 0.00 0.00
Urval 2 18.65 18.85 1.05 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Fysioterapeutprogrammet vid Umeå universitet antagningspoängen 19.40 i urvalsgrupp BI, 19.10 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

1014

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

50

Under HT2019 sökte 1014 personer till Fysioterapeutprogrammet vid Umeå universitet varav 196 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 16 var män och 33 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 14 var män och 35 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 30% män och 68% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2019

Antagningspoäng för VT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.10 18.15 1.05 0.00 4.00
Urval 2 17.30 17.50 0.90 0.00 3.00
För vårterminen år 2019 hade Fysioterapeutprogrammet vid Umeå universitet antagningspoängen 18.10 i urvalsgrupp BI, 18.15 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2019

Totalt antal sökande

612

Antagna urval 1

55

Antagna urval 2

55

Under VT2019 sökte 612 personer till Fysioterapeutprogrammet vid Umeå universitet varav 99 i första hand. Totalt antogs 55 personer i det första urvalet varav 22 var män och 33 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 24 var män och 30 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 42% män och 57% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.69 18.87 1.25 0.00 4.00
Urval 2 19.06 18.51 1.15 0.00 4.00
Höstterminen år 2018 hade Fysioterapeutprogrammet vid Umeå universitet antagningspoängen 19.69 i urvalsgrupp BI, 18.87 i urvalsgrupp BII och 1.25 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

1136

Antagna urval 1

55

Antagna urval 2

55

Under HT2018 sökte 1136 personer till Fysioterapeutprogrammet vid Umeå universitet varav 225 i första hand. Totalt antogs 55 personer i det första urvalet varav 22 var män och 32 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 24 var män och 31 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 42% män och 57% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2018

Antagningspoäng för VT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.23 18.25 1.15 0.00 4.00
Urval 2 17.40 17.95 1.10 0.00 4.00
För vårterminen år 2018 hade Fysioterapeutprogrammet vid Umeå universitet antagningspoängen 18.23 i urvalsgrupp BI, 18.25 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2018

Totalt antal sökande

720

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

50

Under VT2018 sökte 720 personer till Fysioterapeutprogrammet vid Umeå universitet varav 115 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 19 var män och 40 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 23 var män och 26 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 38% män och 60% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.40 19.27 1.20 0.00
Urval 2 18.65 19.10 1.10
För höstterminen år 2017 hade Fysioterapeutprogrammet vid Umeå universitet antagningspoängen 19.40 i urvalsgrupp BI, 19.27 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

1231

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

50

Under HT2017 sökte 1231 personer till Fysioterapeutprogrammet vid Umeå universitet varav 196 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 14 var män och 34 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 18 var män och 31 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 32% män och 65% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2017

Antagningspoäng för VT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.00 19.10 1.15 4.00
Urval 2 18.10 18.42 1.10 4.00
Vårterminen år 2017 hade Fysioterapeutprogrammet vid Umeå universitet antagningspoängen 19.00 i urvalsgrupp BI, 19.10 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2017

Totalt antal sökande

814

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

50

Under VT2017 sökte 814 personer till Fysioterapeutprogrammet vid Umeå universitet varav 134 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 19 var män och 29 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 19 var män och 29 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 38% män och 58% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.40 19.19 1.30 4.00
Urval 2 19.86 18.63 1.25
För höstterminen år 2016 hade Fysioterapeutprogrammet vid Umeå universitet antagningspoängen 20.40 i urvalsgrupp BI, 19.19 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

1450

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

50

Under HT2016 sökte 1450 personer till Fysioterapeutprogrammet vid Umeå universitet varav 225 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 19 var män och 27 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 18 var män och 28 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 37% män och 55% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.50 19.00 1.20 4.00
Urval 2 19.10 18.53 1.15 4.00
Vårterminen år 2016 hade Fysioterapeutprogrammet vid Umeå universitet antagningspoängen 19.50 i urvalsgrupp BI, 19.00 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

905

Antagna urval 1

47

Antagna urval 2

47

Under VT2016 sökte 905 personer till Fysioterapeutprogrammet vid Umeå universitet varav 150 i första hand. Totalt antogs 47 personer i det första urvalet varav 19 var män och 28 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 47 personer varav 18 var män och 29 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 39% män och 61% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.00 20.00 1.25 4.00
Urval 2 19.80 18.80 1.20 4.00
För höstterminen år 2015 hade Fysioterapeutprogrammet vid Umeå universitet antagningspoängen 20.00 i urvalsgrupp BI, 20.00 i urvalsgrupp BII och 1.25 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

1583

Antagna urval 1

55

Antagna urval 2

50

Under HT2015 sökte 1583 personer till Fysioterapeutprogrammet vid Umeå universitet varav 238 i första hand. Totalt antogs 55 personer i det första urvalet varav 16 var män och 37 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 18 var män och 31 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 32% män och 65% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.70 18.87 1.15 4.00
Urval 2 19.30 18.40 1.10 4.00
Vårterminen år 2015 hade Fysioterapeutprogrammet vid Umeå universitet antagningspoängen 19.70 i urvalsgrupp BI, 18.87 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

868

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

50

Under VT2015 sökte 868 personer till Fysioterapeutprogrammet vid Umeå universitet varav 139 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 20 var män och 29 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 25 var män och 25 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 45% män och 54% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Umeå universitet

Andra utbildningar i Umeå