Antagningspoäng för Gastronomiprogrammet Kreativ matlagning vid Umeå universitet

Programkod: UMU-01226

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.20 15.13 0.45 4.00
Urval 2 12.50 13.07 0.30
För höstterminen år 2016 hade Gastronomiprogrammet Kreativ matlagning vid Umeå universitet antagningspoängen 15.20 i urvalsgrupp BI, 15.13 i urvalsgrupp BII och 0.45 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

203

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

30

Under HT2016 sökte 203 personer till Gastronomiprogrammet Kreativ matlagning vid Umeå universitet varav 38 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 17 var män och 20 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 14 var män och 13 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 44% män och 47% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.80 17.94 0.85 0.00
Urval 2 14.90 15.22 0.60
För höstterminen år 2015 hade Gastronomiprogrammet Kreativ matlagning vid Umeå universitet antagningspoängen 17.80 i urvalsgrupp BI, 17.94 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

269

Antagna urval 1

25

Antagna urval 2

25

Under HT2015 sökte 269 personer till Gastronomiprogrammet Kreativ matlagning vid Umeå universitet varav 64 i första hand. Totalt antogs 25 personer i det första urvalet varav 13 var män och 11 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 25 personer varav 14 var män och 10 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 54% män och 42% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.60 14.63 0.70 0.00
Urval 2 15.77 14.63 0.65
För höstterminen år 2014 hade Gastronomiprogrammet Kreativ matlagning vid Umeå universitet antagningspoängen 16.60 i urvalsgrupp BI, 14.63 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

262

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

25

Under HT2014 sökte 262 personer till Gastronomiprogrammet Kreativ matlagning vid Umeå universitet varav 58 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 18 var män och 21 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 25 personer varav 12 var män och 13 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 46% män och 52% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Umeå universitet

Andra utbildningar i Umeå