Antagningspoäng för Gastronomiprogrammet Värdskap vid Umeå universitet

Programkod: UMU-01228

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 11.50 11.33 0.10 99.99 0.00
Urval 2 12.20 16.10 0.10 99.99
Höstterminen år 2016 hade Gastronomiprogrammet Värdskap vid Umeå universitet antagningspoängen 11.50 i urvalsgrupp BI, 11.33 i urvalsgrupp BII och 0.10 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

72

Antagna urval 1

34

Antagna urval 2

9

Under HT2016 sökte 72 personer till Gastronomiprogrammet Värdskap vid Umeå universitet varav 8 i första hand. Totalt antogs 34 personer i det första urvalet varav 13 var män och 21 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 9 personer varav 2 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 35% män och 65% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.50 14.73 0.50 0.00
Urval 2 10.90 13.04 0.25 99.99
För höstterminen år 2015 hade Gastronomiprogrammet Värdskap vid Umeå universitet antagningspoängen 14.50 i urvalsgrupp BI, 14.73 i urvalsgrupp BII och 0.50 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

113

Antagna urval 1

25

Antagna urval 2

20

Under HT2015 sökte 113 personer till Gastronomiprogrammet Värdskap vid Umeå universitet varav 12 i första hand. Totalt antogs 25 personer i det första urvalet varav 10 var män och 14 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 10 var män och 10 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 44% män och 53% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 10.00 16.81 0.40 99.99
Urval 2 10.00 16.81 0.50 99.99
Höstterminen år 2014 hade Gastronomiprogrammet Värdskap vid Umeå universitet antagningspoängen 10.00 i urvalsgrupp BI, 16.81 i urvalsgrupp BII och 0.40 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

95

Antagna urval 1

46

Antagna urval 2

22

Under HT2014 sökte 95 personer till Gastronomiprogrammet Värdskap vid Umeå universitet varav 8 i första hand. Totalt antogs 46 personer i det första urvalet varav 20 var män och 26 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 22 personer varav 8 var män och 14 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 41% män och 59% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Umeå universitet

Andra utbildningar i Umeå