Antagningspoäng för Grundlärarprogrammet - förskoleklass och åk 1-3 vid Umeå universitet

Programkod: UMU-01604

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.40 15.40 4.00
Urval 2
För höstterminen år 2017 hade Grundlärarprogrammet - förskoleklass och åk 1-3 vid Umeå universitet antagningspoängen 14.40 i urvalsgrupp BI, 15.40 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

330

Antagna urval 1

90

Antagna urval 2

70

Under HT2017 sökte 330 personer till Grundlärarprogrammet - förskoleklass och åk 1-3 vid Umeå universitet varav 90 i första hand. Totalt antogs 90 personer i det första urvalet varav 10 var män och 76 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 70 personer varav 6 var män och 60 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 10% män och 85% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.31 17.17 0.50 0.00
Urval 2 15.10 15.36 0.05
För höstterminen år 2016 hade Grundlärarprogrammet - förskoleklass och åk 1-3 vid Umeå universitet antagningspoängen 16.31 i urvalsgrupp BI, 17.17 i urvalsgrupp BII och 0.50 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

411

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

65

Under HT2016 sökte 411 personer till Grundlärarprogrammet - förskoleklass och åk 1-3 vid Umeå universitet varav 95 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 12 var män och 65 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 65 personer varav 10 var män och 55 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 15% män och 83% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.50 15.42 0.25 0.00
Urval 2 12.40 12.47 0.10 99.99
För höstterminen år 2015 hade Grundlärarprogrammet - förskoleklass och åk 1-3 vid Umeå universitet antagningspoängen 15.50 i urvalsgrupp BI, 15.42 i urvalsgrupp BII och 0.25 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

388

Antagna urval 1

100

Antagna urval 2

82

Under HT2015 sökte 388 personer till Grundlärarprogrammet - förskoleklass och åk 1-3 vid Umeå universitet varav 81 i första hand. Totalt antogs 100 personer i det första urvalet varav 6 var män och 89 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 82 personer varav 9 var män och 72 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 8% män och 88% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.20 16.29 0.20 0.00
Urval 2 13.55 14.10 0.20
För höstterminen år 2014 hade Grundlärarprogrammet - förskoleklass och åk 1-3 vid Umeå universitet antagningspoängen 17.20 i urvalsgrupp BI, 16.29 i urvalsgrupp BII och 0.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

364

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

70

Under HT2014 sökte 364 personer till Grundlärarprogrammet - förskoleklass och åk 1-3 vid Umeå universitet varav 77 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 6 var män och 72 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 70 personer varav 6 var män och 63 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 8% män och 90% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Umeå universitet

Andra utbildningar i Umeå