Antagningspoäng för Grundlärarprogrammet - fritidshem vid Umeå universitet

Programkod: UMU-01602

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.90 14.23 0.05 3.00
Urval 2 11.45 12.24 0.05 3.00
För höstterminen år 2016 hade Grundlärarprogrammet - fritidshem vid Umeå universitet antagningspoängen 13.90 i urvalsgrupp BI, 14.23 i urvalsgrupp BII och 0.05 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

225

Antagna urval 1

55

Antagna urval 2

45

Under HT2016 sökte 225 personer till Grundlärarprogrammet - fritidshem vid Umeå universitet varav 47 i första hand. Totalt antogs 55 personer i det första urvalet varav 26 var män och 29 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 23 var män och 22 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 49% män och 51% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.35 16.05 0.05 4.00
Urval 2 10.42 10.42 0.05 99.99 4.00
För höstterminen år 2015 hade Grundlärarprogrammet - fritidshem vid Umeå universitet antagningspoängen 15.35 i urvalsgrupp BI, 16.05 i urvalsgrupp BII och 0.05 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

218

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

45

Under HT2015 sökte 218 personer till Grundlärarprogrammet - fritidshem vid Umeå universitet varav 41 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 30 var män och 20 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 23 var män och 22 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 56% män och 44% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.50 14.60 0.20 3.00
Urval 2 11.40 12.65 0.20
För höstterminen år 2014 hade Grundlärarprogrammet - fritidshem vid Umeå universitet antagningspoängen 13.50 i urvalsgrupp BI, 14.60 i urvalsgrupp BII och 0.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

201

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

40

Under HT2014 sökte 201 personer till Grundlärarprogrammet - fritidshem vid Umeå universitet varav 42 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 20 var män och 30 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 20 var män och 20 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 44% män och 56% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Umeå universitet

Andra utbildningar i Umeå