Antagningspoäng för Grundlärarprogrammet - grundskolans åk 4-6 vid Umeå universitet

Programkod: UMU-01606

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.48 14.96 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Grundlärarprogrammet - grundskolans åk 4-6 vid Umeå universitet antagningspoängen 13.48 i urvalsgrupp BI, 14.96 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

303

Antagna urval 1

90

Antagna urval 2

66

Under HT2020 sökte 303 personer till Grundlärarprogrammet - grundskolans åk 4-6 vid Umeå universitet varav 74 i första hand. Totalt antogs 90 personer i det första urvalet varav 25 var män och 64 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 66 personer varav 21 var män och 45 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 29% män och 70% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.30 15.24 0.50 0.00
Urval 2 13.52 14.39 0.10 2.00
För höstterminen år 2016 hade Grundlärarprogrammet - grundskolans åk 4-6 vid Umeå universitet antagningspoängen 15.30 i urvalsgrupp BI, 15.24 i urvalsgrupp BII och 0.50 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

337

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

50

Under HT2016 sökte 337 personer till Grundlärarprogrammet - grundskolans åk 4-6 vid Umeå universitet varav 59 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 17 var män och 41 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 13 var män och 35 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 27% män och 69% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.40 14.27 0.45 2.00
Urval 2 13.30 10.50 0.15 99.99 2.00
För höstterminen år 2015 hade Grundlärarprogrammet - grundskolans åk 4-6 vid Umeå universitet antagningspoängen 15.40 i urvalsgrupp BI, 14.27 i urvalsgrupp BII och 0.45 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 2.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

305

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

48

Under HT2015 sökte 305 personer till Grundlärarprogrammet - grundskolans åk 4-6 vid Umeå universitet varav 46 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 23 var män och 35 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 48 personer varav 13 var män och 33 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 33% män och 63% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.82 16.13 0.45 0.00
Urval 2 13.20 16.13 0.10 3.00
För höstterminen år 2014 hade Grundlärarprogrammet - grundskolans åk 4-6 vid Umeå universitet antagningspoängen 15.82 i urvalsgrupp BI, 16.13 i urvalsgrupp BII och 0.45 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

265

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

40

Under HT2014 sökte 265 personer till Grundlärarprogrammet - grundskolans åk 4-6 vid Umeå universitet varav 50 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 14 var män och 34 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 15 var män och 24 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 32% män och 64% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Umeå universitet

Andra utbildningar i Umeå