Antagningspoäng för Högskoleingenjörsprogrammet i Byggteknik vid Umeå universitet

Programkod: UMU-01550

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.56 16.41 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 16.41 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Högskoleingenjörsprogrammet i Byggteknik vid Umeå universitet antagningspoängen 14.56 i urvalsgrupp BI, 16.41 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

289

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

50

Under HT2020 sökte 289 personer till Högskoleingenjörsprogrammet i Byggteknik vid Umeå universitet varav 67 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 39 var män och 21 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 32 var män och 18 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 65% män och 35% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.42 15.96 0.80 0.00 0.00
Urval 2 0.00 14.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Högskoleingenjörsprogrammet i Byggteknik vid Umeå universitet antagningspoängen 14.42 i urvalsgrupp BI, 15.96 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

237

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

45

Under HT2019 sökte 237 personer till Högskoleingenjörsprogrammet i Byggteknik vid Umeå universitet varav 50 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 33 var män och 17 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 31 var män och 14 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 67% män och 33% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.10 15.96 1.00 0.00 0.00
Urval 2 15.20 15.96 1.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Högskoleingenjörsprogrammet i Byggteknik vid Umeå universitet antagningspoängen 16.10 i urvalsgrupp BI, 15.96 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

323

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

40

Under HT2018 sökte 323 personer till Högskoleingenjörsprogrammet i Byggteknik vid Umeå universitet varav 65 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 26 var män och 19 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 24 var män och 16 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 59% män och 41% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.90 17.48 1.10 0.00
Urval 2 15.65 15.70 1.15
För höstterminen år 2017 hade Högskoleingenjörsprogrammet i Byggteknik vid Umeå universitet antagningspoängen 15.90 i urvalsgrupp BI, 17.48 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

340

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

40

Under HT2017 sökte 340 personer till Högskoleingenjörsprogrammet i Byggteknik vid Umeå universitet varav 90 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 35 var män och 10 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 32 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 79% män och 21% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.92 17.28 1.15 0.00
Urval 2 15.90 17.06 1.15
För höstterminen år 2016 hade Högskoleingenjörsprogrammet i Byggteknik vid Umeå universitet antagningspoängen 18.92 i urvalsgrupp BI, 17.28 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

336

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

40

Under HT2016 sökte 336 personer till Högskoleingenjörsprogrammet i Byggteknik vid Umeå universitet varav 69 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 33 var män och 16 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 26 var män och 14 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 66% män och 33% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.50 16.32 1.05 0.00
Urval 2 16.50 17.01 1.00
För höstterminen år 2015 hade Högskoleingenjörsprogrammet i Byggteknik vid Umeå universitet antagningspoängen 16.50 i urvalsgrupp BI, 16.32 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

344

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

40

Under HT2015 sökte 344 personer till Högskoleingenjörsprogrammet i Byggteknik vid Umeå universitet varav 50 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 41 var män och 9 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 32 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 81% män och 19% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.55 19.21 1.15 0.00
Urval 2 18.06 19.21 1.15
För höstterminen år 2014 hade Högskoleingenjörsprogrammet i Byggteknik vid Umeå universitet antagningspoängen 17.55 i urvalsgrupp BI, 19.21 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

331

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

36

Under HT2014 sökte 331 personer till Högskoleingenjörsprogrammet i Byggteknik vid Umeå universitet varav 62 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 32 var män och 8 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 36 personer varav 30 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 82% män och 18% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Umeå universitet

Andra utbildningar i Umeå