Antagningspoäng för Högskoleingenjörsprogrammet i Elektronik och Datorteknik/ Medicinsk teknik vid Umeå universitet

Programkod: UMU-01552

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.38 11.06 0.50 0.00
Urval 2 19.38 11.06 0.50
För höstterminen år 2016 hade Högskoleingenjörsprogrammet i Elektronik och Datorteknik/ Medicinsk teknik vid Umeå universitet antagningspoängen 19.38 i urvalsgrupp BI, 11.06 i urvalsgrupp BII och 0.50 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

119

Antagna urval 1

27

Antagna urval 2

20

Under HT2016 sökte 119 personer till Högskoleingenjörsprogrammet i Elektronik och Datorteknik/ Medicinsk teknik vid Umeå universitet varav 24 i första hand. Totalt antogs 27 personer i det första urvalet varav 25 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 19 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 94% män och 6% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.90 12.35 0.90
Urval 2 12.90 12.35 0.90
Under terminen HT2015 hade utbildningen Högskoleingenjörsprogrammet i Elektronik och Datorteknik/ Medicinsk teknik på Umeå universitet 12.90 i urvalsgrupp BI, 12.35 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

94

Antagna urval 1

17

Antagna urval 2

12

Under HT2015 sökte 94 personer till Högskoleingenjörsprogrammet i Elektronik och Datorteknik/ Medicinsk teknik vid Umeå universitet varav 12 i första hand. Totalt antogs 17 personer i det första urvalet varav 15 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 12 personer varav 11 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 90% män och 10% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.20 11.80 0.30 3.00
Urval 2 12.20 13.80 0.50 3.00
För höstterminen år 2014 hade Högskoleingenjörsprogrammet i Elektronik och Datorteknik/ Medicinsk teknik vid Umeå universitet antagningspoängen 12.20 i urvalsgrupp BI, 11.80 i urvalsgrupp BII och 0.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

127

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

22

Under HT2014 sökte 127 personer till Högskoleingenjörsprogrammet i Elektronik och Datorteknik/ Medicinsk teknik vid Umeå universitet varav 22 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 32 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 22 personer varav 20 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 91% män och 9% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Umeå universitet

Andra utbildningar i Umeå