Antagningspoäng för Högskoleingenjörsprogrammet i Elektronik och Datorteknik/ Medicinsk teknik Medicinsk teknik vid Umeå universitet

Programkod: UMU-01564

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.45 0.75 99.99
Urval 2 15.84 0.75 99.99
Höstterminen år 2016 hade Högskoleingenjörsprogrammet i Elektronik och Datorteknik/ Medicinsk teknik Medicinsk teknik vid Umeå universitet antagningspoängen 13.45 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

58

Antagna urval 1

9

Antagna urval 2

7

Under HT2016 sökte 58 personer till Högskoleingenjörsprogrammet i Elektronik och Datorteknik/ Medicinsk teknik Medicinsk teknik vid Umeå universitet varav 2 i första hand. Totalt antogs 9 personer i det första urvalet varav 9 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 7 personer varav 7 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 100% män och 0% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.63 0.85 99.99
Urval 2 12.63 0.95 99.99
Höstterminen år 2015 hade Högskoleingenjörsprogrammet i Elektronik och Datorteknik/ Medicinsk teknik Medicinsk teknik vid Umeå universitet antagningspoängen 12.63 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

77

Antagna urval 1

13

Antagna urval 2

8

Under HT2015 sökte 77 personer till Högskoleingenjörsprogrammet i Elektronik och Datorteknik/ Medicinsk teknik Medicinsk teknik vid Umeå universitet varav 10 i första hand. Totalt antogs 13 personer i det första urvalet varav 10 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 8 personer varav 6 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 76% män och 24% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.55 18.20 0.85 0.00
Urval 2 18.58 18.20 0.85
För höstterminen år 2014 hade Högskoleingenjörsprogrammet i Elektronik och Datorteknik/ Medicinsk teknik Medicinsk teknik vid Umeå universitet antagningspoängen 12.55 i urvalsgrupp BI, 18.20 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

80

Antagna urval 1

11

Antagna urval 2

8

Under HT2014 sökte 80 personer till Högskoleingenjörsprogrammet i Elektronik och Datorteknik/ Medicinsk teknik Medicinsk teknik vid Umeå universitet varav 7 i första hand. Totalt antogs 11 personer i det första urvalet varav 7 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 8 personer varav 5 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 63% män och 37% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Umeå universitet

Andra utbildningar i Umeå