Antagningspoäng för Högskoleingenjörsprogrammet i Elkraftteknik vid Umeå universitet

Programkod: UMU-01556

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 9.84 12.16 0.55 3.00
Urval 2 9.84 12.16 0.70 99.99 3.00
För höstterminen år 2016 hade Högskoleingenjörsprogrammet i Elkraftteknik vid Umeå universitet antagningspoängen 9.84 i urvalsgrupp BI, 12.16 i urvalsgrupp BII och 0.55 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

146

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

31

Under HT2016 sökte 146 personer till Högskoleingenjörsprogrammet i Elkraftteknik vid Umeå universitet varav 32 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 32 var män och 8 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 31 personer varav 25 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 80% män och 20% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.94 11.44 1.00 99.99 0.00
Urval 2 14.50 11.44 1.00 99.99
Höstterminen år 2015 hade Högskoleingenjörsprogrammet i Elkraftteknik vid Umeå universitet antagningspoängen 13.94 i urvalsgrupp BI, 11.44 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

176

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

30

Under HT2015 sökte 176 personer till Högskoleingenjörsprogrammet i Elkraftteknik vid Umeå universitet varav 25 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 31 var män och 9 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 22 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 76% män och 24% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.00 11.01 0.60 99.99 0.00
Urval 2 13.00 12.61 0.60 99.99
Höstterminen år 2014 hade Högskoleingenjörsprogrammet i Elkraftteknik vid Umeå universitet antagningspoängen 13.00 i urvalsgrupp BI, 11.01 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

158

Antagna urval 1

46

Antagna urval 2

33

Under HT2014 sökte 158 personer till Högskoleingenjörsprogrammet i Elkraftteknik vid Umeå universitet varav 35 i första hand. Totalt antogs 46 personer i det första urvalet varav 37 var män och 8 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 33 personer varav 23 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 76% män och 22% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Umeå universitet

Andra utbildningar i Umeå