Antagningspoäng för Högskoleingenjörsprogrammet i Energiteknik vid Umeå universitet

Programkod: UMU-01558

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.20 12.15 0.65 3.00
Urval 2 15.90 12.15 0.65 99.99
För höstterminen år 2016 hade Högskoleingenjörsprogrammet i Energiteknik vid Umeå universitet antagningspoängen 15.20 i urvalsgrupp BI, 12.15 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

187

Antagna urval 1

55

Antagna urval 2

39

Under HT2016 sökte 187 personer till Högskoleingenjörsprogrammet i Energiteknik vid Umeå universitet varav 30 i första hand. Totalt antogs 55 personer i det första urvalet varav 45 var män och 10 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 39 personer varav 32 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 82% män och 18% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.90 10.10 0.60 99.99 0.00
Urval 2 12.90 10.10 0.60 99.99
Höstterminen år 2015 hade Högskoleingenjörsprogrammet i Energiteknik vid Umeå universitet antagningspoängen 12.90 i urvalsgrupp BI, 10.10 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

212

Antagna urval 1

55

Antagna urval 2

36

Under HT2015 sökte 212 personer till Högskoleingenjörsprogrammet i Energiteknik vid Umeå universitet varav 30 i första hand. Totalt antogs 55 personer i det första urvalet varav 50 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 36 personer varav 33 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 91% män och 9% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.45 14.27 1.00 0.00
Urval 2 11.90 11.73 1.00 99.99
För höstterminen år 2014 hade Högskoleingenjörsprogrammet i Energiteknik vid Umeå universitet antagningspoängen 14.45 i urvalsgrupp BI, 14.27 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

223

Antagna urval 1

55

Antagna urval 2

44

Under HT2014 sökte 223 personer till Högskoleingenjörsprogrammet i Energiteknik vid Umeå universitet varav 42 i första hand. Totalt antogs 55 personer i det första urvalet varav 47 var män och 8 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 44 personer varav 36 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 84% män och 16% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Umeå universitet

Andra utbildningar i Umeå