Antagningspoäng för Högskoleingenjörsprogrammet i Maskinteknik vid Umeå universitet

Programkod: UMU-01560

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.50 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Högskoleingenjörsprogrammet i Maskinteknik vid Umeå universitet antagningspoängen 12.50 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

219

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

45

Under HT2020 sökte 219 personer till Högskoleingenjörsprogrammet i Maskinteknik vid Umeå universitet varav 47 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 57 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 45 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 97% män och 3% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.45 13.34 0.95 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Högskoleingenjörsprogrammet i Maskinteknik vid Umeå universitet antagningspoängen 13.45 i urvalsgrupp BI, 13.34 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

229

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

38

Under HT2018 sökte 229 personer till Högskoleingenjörsprogrammet i Maskinteknik vid Umeå universitet varav 42 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 43 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 38 personer varav 33 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 86% män och 11% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.16 13.00 0.65 0.00
Urval 2
För höstterminen år 2017 hade Högskoleingenjörsprogrammet i Maskinteknik vid Umeå universitet antagningspoängen 13.16 i urvalsgrupp BI, 13.00 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

210

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

37

Under HT2017 sökte 210 personer till Högskoleingenjörsprogrammet i Maskinteknik vid Umeå universitet varav 39 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 47 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 37 personer varav 34 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 93% män och 5% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.00 15.46 0.70 0.00
Urval 2 17.00 15.46 0.70
För höstterminen år 2016 hade Högskoleingenjörsprogrammet i Maskinteknik vid Umeå universitet antagningspoängen 17.00 i urvalsgrupp BI, 15.46 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

204

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

42

Under HT2016 sökte 204 personer till Högskoleingenjörsprogrammet i Maskinteknik vid Umeå universitet varav 43 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 45 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 42 personer varav 38 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 90% män och 8% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.84 13.17 0.90 0.00
Urval 2 11.49 11.71 0.90 99.99
För höstterminen år 2015 hade Högskoleingenjörsprogrammet i Maskinteknik vid Umeå universitet antagningspoängen 15.84 i urvalsgrupp BI, 13.17 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

257

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

38

Under HT2015 sökte 257 personer till Högskoleingenjörsprogrammet i Maskinteknik vid Umeå universitet varav 34 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 48 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 38 personer varav 37 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 97% män och 3% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.40 15.94 0.95 0.00
Urval 2 16.10 16.31 0.65
För höstterminen år 2014 hade Högskoleingenjörsprogrammet i Maskinteknik vid Umeå universitet antagningspoängen 16.40 i urvalsgrupp BI, 15.94 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

277

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

40

Under HT2014 sökte 277 personer till Högskoleingenjörsprogrammet i Maskinteknik vid Umeå universitet varav 45 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 47 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 38 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 94% män och 6% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Umeå universitet

Andra utbildningar i Umeå