Antagningspoäng för Högskoleprogrammet i nät- och kommunikationsteknik vid Umeå universitet

Programkod: UMU-01568

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.09 13.13 0.65 4.00
Urval 2 11.46 12.11 0.50 3.00
För höstterminen år 2014 hade Högskoleprogrammet i nät- och kommunikationsteknik vid Umeå universitet antagningspoängen 14.09 i urvalsgrupp BI, 13.13 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

141

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

40

Under HT2014 sökte 141 personer till Högskoleprogrammet i nät- och kommunikationsteknik vid Umeå universitet varav 48 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 38 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 35 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 86% män och 14% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Umeå universitet

Andra utbildningar i Umeå