Antagningspoäng för Högskoleprogrammet i Naturguidning vid Umeå universitet

Programkod: UMU-01520

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.50 15.10 0.40 99.99 3.50
Urval 2 10.90 13.30 0.30 99.99 3.50
Höstterminen år 2016 hade Högskoleprogrammet i Naturguidning vid Umeå universitet antagningspoängen 14.50 i urvalsgrupp BI, 15.10 i urvalsgrupp BII och 0.40 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.50 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

124

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

25

Under HT2016 sökte 124 personer till Högskoleprogrammet i Naturguidning vid Umeå universitet varav 28 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 18 var män och 22 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 25 personer varav 18 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 55% män och 45% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 11.40 15.89 0.30 0.00
Urval 2 10.73 10.45 0.30 99.99
För höstterminen år 2015 hade Högskoleprogrammet i Naturguidning vid Umeå universitet antagningspoängen 11.40 i urvalsgrupp BI, 15.89 i urvalsgrupp BII och 0.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

135

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

25

Under HT2015 sökte 135 personer till Högskoleprogrammet i Naturguidning vid Umeå universitet varav 27 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 18 var män och 21 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 25 personer varav 11 var män och 13 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 45% män och 52% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.00 16.37 0.25 0.00
Urval 2 11.50 12.70 0.70 99.99 3.00
För höstterminen år 2014 hade Högskoleprogrammet i Naturguidning vid Umeå universitet antagningspoängen 14.00 i urvalsgrupp BI, 16.37 i urvalsgrupp BII och 0.25 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

124

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

19

Under HT2014 sökte 124 personer till Högskoleprogrammet i Naturguidning vid Umeå universitet varav 23 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 17 var män och 22 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 19 personer varav 8 var män och 11 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 42% män och 56% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Umeå universitet

Andra utbildningar i Umeå