Antagningspoäng för Högskoleprogrammet till medieproducent vid Umeå universitet

Programkod: UMU-01566

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.20 18.14 0.65 0.00
Urval 2 12.90 13.13 0.10
För höstterminen år 2014 hade Högskoleprogrammet till medieproducent vid Umeå universitet antagningspoängen 16.20 i urvalsgrupp BI, 18.14 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

246

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

40

Under HT2014 sökte 246 personer till Högskoleprogrammet till medieproducent vid Umeå universitet varav 35 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 20 var män och 24 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 16 var män och 24 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 42% män och 56% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Umeå universitet

Andra utbildningar i Umeå