Antagningspoäng för Högskoleprogrammet till processoperatör vid Umeå universitet

Programkod: UMU-01562

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 11.33 10.92 0.90 99.99
Urval 2 11.33 10.92 0.90 99.99
Höstterminen år 2016 hade Högskoleprogrammet till processoperatör vid Umeå universitet antagningspoängen 11.33 i urvalsgrupp BI, 10.92 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

84

Antagna urval 1

19

Antagna urval 2

14

Under HT2016 sökte 84 personer till Högskoleprogrammet till processoperatör vid Umeå universitet varav 27 i första hand. Totalt antogs 19 personer i det första urvalet varav 15 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 14 personer varav 11 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 79% män och 21% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.80 10.60 0.75 99.99 0.00
Urval 2 14.80 10.60 0.75 99.99
Höstterminen år 2014 hade Högskoleprogrammet till processoperatör vid Umeå universitet antagningspoängen 14.80 i urvalsgrupp BI, 10.60 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

66

Antagna urval 1

19

Antagna urval 2

10

Under HT2014 sökte 66 personer till Högskoleprogrammet till processoperatör vid Umeå universitet varav 21 i första hand. Totalt antogs 19 personer i det första urvalet varav 12 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 6 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 62% män och 38% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Umeå universitet

Andra utbildningar i Umeå