Antagningspoäng för Humanistiskt samhällsprogram Historia vid Umeå universitet

Programkod: UMU-01108

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.72 15.27 0.25 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 99.99 0.00
Höstterminen år 2020 hade Humanistiskt samhällsprogram Historia vid Umeå universitet antagningspoängen 15.72 i urvalsgrupp BI, 15.27 i urvalsgrupp BII och 0.25 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

121

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

30

Under HT2020 sökte 121 personer till Humanistiskt samhällsprogram Historia vid Umeå universitet varav 25 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 14 var män och 13 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 16 var män och 13 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 43% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.70 14.55 0.45 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Humanistiskt samhällsprogram Historia vid Umeå universitet antagningspoängen 17.70 i urvalsgrupp BI, 14.55 i urvalsgrupp BII och 0.45 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

86

Antagna urval 1

25

Antagna urval 2

21

Under HT2019 sökte 86 personer till Humanistiskt samhällsprogram Historia vid Umeå universitet varav 21 i första hand. Totalt antogs 25 personer i det första urvalet varav 9 var män och 16 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 21 personer varav 7 var män och 14 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 35% män och 65% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.18 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Humanistiskt samhällsprogram Historia vid Umeå universitet antagningspoängen 14.18 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

94

Antagna urval 1

25

Antagna urval 2

16

Under HT2018 sökte 94 personer till Humanistiskt samhällsprogram Historia vid Umeå universitet varav 15 i första hand. Totalt antogs 25 personer i det första urvalet varav 9 var män och 15 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 16 personer varav 6 var män och 10 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 37% män och 61% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.20 13.79 0.45 4.00
Urval 2 14.00 13.79 0.50 99.99 3.00
För höstterminen år 2016 hade Humanistiskt samhällsprogram Historia vid Umeå universitet antagningspoängen 15.20 i urvalsgrupp BI, 13.79 i urvalsgrupp BII och 0.45 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

108

Antagna urval 1

25

Antagna urval 2

18

Under HT2016 sökte 108 personer till Humanistiskt samhällsprogram Historia vid Umeå universitet varav 14 i första hand. Totalt antogs 25 personer i det första urvalet varav 14 var män och 11 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 18 personer varav 12 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 60% män och 40% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 11.60 11.72 0.30 2.00
Urval 2 11.60 14.07 0.40 99.99
För höstterminen år 2015 hade Humanistiskt samhällsprogram Historia vid Umeå universitet antagningspoängen 11.60 i urvalsgrupp BI, 11.72 i urvalsgrupp BII och 0.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 2.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

90

Antagna urval 1

25

Antagna urval 2

18

Under HT2015 sökte 90 personer till Humanistiskt samhällsprogram Historia vid Umeå universitet varav 9 i första hand. Totalt antogs 25 personer i det första urvalet varav 16 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 18 personer varav 10 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 60% män och 30% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.75 15.25 0.70 3.00
Urval 2 12.75 15.20 0.70 99.99 2.50
För höstterminen år 2014 hade Humanistiskt samhällsprogram Historia vid Umeå universitet antagningspoängen 12.75 i urvalsgrupp BI, 15.25 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

100

Antagna urval 1

25

Antagna urval 2

18

Under HT2014 sökte 100 personer till Humanistiskt samhällsprogram Historia vid Umeå universitet varav 9 i första hand. Totalt antogs 25 personer i det första urvalet varav 14 var män och 11 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 18 personer varav 8 var män och 10 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 51% män och 49% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Umeå universitet

Andra utbildningar i Umeå