Antagningspoäng för Humanistiskt samhällsprogram Idéhistoria vid Umeå universitet

Programkod: UMU-01110

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.15 15.10 0.30 99.99 0.00
Urval 2 12.15 0.65
Höstterminen år 2015 hade Humanistiskt samhällsprogram Idéhistoria vid Umeå universitet antagningspoängen 12.15 i urvalsgrupp BI, 15.10 i urvalsgrupp BII och 0.30 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

64

Antagna urval 1

14

Antagna urval 2

3

Under HT2015 sökte 64 personer till Humanistiskt samhällsprogram Idéhistoria vid Umeå universitet varav 1 i första hand. Totalt antogs 14 personer i det första urvalet varav 5 var män och 8 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 3 personer varav 0 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 29% män och 65% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.60 10.67 0.05 99.99 1.00
Urval 2 14.60 11.97 0.05 99.99 1.00
Höstterminen år 2014 hade Humanistiskt samhällsprogram Idéhistoria vid Umeå universitet antagningspoängen 14.60 i urvalsgrupp BI, 10.67 i urvalsgrupp BII och 0.05 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 1.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

90

Antagna urval 1

19

Antagna urval 2

12

Under HT2014 sökte 90 personer till Humanistiskt samhällsprogram Idéhistoria vid Umeå universitet varav 3 i första hand. Totalt antogs 19 personer i det första urvalet varav 10 var män och 8 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 12 personer varav 7 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 55% män och 39% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Umeå universitet

Andra utbildningar i Umeå