Antagningspoäng för Idrottsfysiologprogrammet - idrottsmedicin, prestation och hälsa vid Umeå universitet

Programkod: UMU-P1330

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.13 18.90 0.70 0.00 0.00
Urval 2 16.61 17.63 0.55 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Idrottsfysiologprogrammet - idrottsmedicin, prestation och hälsa vid Umeå universitet antagningspoängen 18.13 i urvalsgrupp BI, 18.90 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

343

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

40

Under HT2020 sökte 343 personer till Idrottsfysiologprogrammet - idrottsmedicin, prestation och hälsa vid Umeå universitet varav 80 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 14 var män och 24 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 15 var män och 22 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 36% män och 58% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Umeå universitet

Andra utbildningar i Umeå