Antagningspoäng för Idrottsvetenskapliga programmet vid Umeå universitet

Programkod: UMU-01276

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.84 17.85 0.60 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Idrottsvetenskapliga programmet vid Umeå universitet antagningspoängen 15.84 i urvalsgrupp BI, 17.85 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

282

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

46

Under HT2018 sökte 282 personer till Idrottsvetenskapliga programmet vid Umeå universitet varav 47 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 25 var män och 32 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 46 personer varav 30 var män och 15 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 52% män och 44% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.63 14.93 0.80 0.00
Urval 2 13.32
För höstterminen år 2017 hade Idrottsvetenskapliga programmet vid Umeå universitet antagningspoängen 15.63 i urvalsgrupp BI, 14.93 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

266

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

50

Under HT2017 sökte 266 personer till Idrottsvetenskapliga programmet vid Umeå universitet varav 41 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 28 var män och 19 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 36 var män och 12 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 64% män och 31% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.75 16.54 0.75 3.00
Urval 2 13.08 13.83 0.30 99.99
För höstterminen år 2016 hade Idrottsvetenskapliga programmet vid Umeå universitet antagningspoängen 16.75 i urvalsgrupp BI, 16.54 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

349

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

38

Under HT2016 sökte 349 personer till Idrottsvetenskapliga programmet vid Umeå universitet varav 34 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 24 var män och 21 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 38 personer varav 16 var män och 16 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 45% män och 42% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.70 16.82 0.75 3.50
Urval 2 14.53 16.77 0.50
För höstterminen år 2015 hade Idrottsvetenskapliga programmet vid Umeå universitet antagningspoängen 17.70 i urvalsgrupp BI, 16.82 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

447

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

50

Under HT2015 sökte 447 personer till Idrottsvetenskapliga programmet vid Umeå universitet varav 55 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 25 var män och 19 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 20 var män och 23 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 45% män och 42% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.10 16.23 0.90 0.00
Urval 2 16.10 15.90 0.60
För höstterminen år 2014 hade Idrottsvetenskapliga programmet vid Umeå universitet antagningspoängen 18.10 i urvalsgrupp BI, 16.23 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

531

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

50

Under HT2014 sökte 531 personer till Idrottsvetenskapliga programmet vid Umeå universitet varav 53 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 27 var män och 22 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 23 var män och 20 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 42% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Umeå universitet

Andra utbildningar i Umeå