Antagningspoäng för Idrottsvetenskapliga programmet med inriktning mot strategiskt ledarskap och utveckling vid Umeå universitet

Programkod: UMU-P1276

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.78 13.85 0.60 0.00 0.00
Urval 2 11.85 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Idrottsvetenskapliga programmet med inriktning mot strategiskt ledarskap och utveckling vid Umeå universitet antagningspoängen 15.78 i urvalsgrupp BI, 13.85 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

202

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

40

Under HT2020 sökte 202 personer till Idrottsvetenskapliga programmet med inriktning mot strategiskt ledarskap och utveckling vid Umeå universitet varav 27 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 18 var män och 20 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 24 var män och 13 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 53% män och 41% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.74 16.05 0.60 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Idrottsvetenskapliga programmet med inriktning mot strategiskt ledarskap och utveckling vid Umeå universitet antagningspoängen 16.74 i urvalsgrupp BI, 16.05 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

217

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

39

Under HT2019 sökte 217 personer till Idrottsvetenskapliga programmet med inriktning mot strategiskt ledarskap och utveckling vid Umeå universitet varav 36 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 22 var män och 16 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 39 personer varav 29 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 65% män och 32% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Umeå universitet

Andra utbildningar i Umeå