Antagningspoäng för Journalistprogrammet vid Umeå universitet

Programkod: UMU-01138

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.18 20.21 0.95 0.00 0.00
Urval 2 17.00 20.21 0.75 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Journalistprogrammet vid Umeå universitet antagningspoängen 19.18 i urvalsgrupp BI, 20.21 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

467

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

40

Under HT2020 sökte 467 personer till Journalistprogrammet vid Umeå universitet varav 63 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 11 var män och 29 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 12 var män och 27 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 29% män och 70% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.70 18.15 0.95 0.00 0.00
Urval 2 16.93 13.20 0.55 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Journalistprogrammet vid Umeå universitet antagningspoängen 18.70 i urvalsgrupp BI, 18.15 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

429

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

35

Under HT2019 sökte 429 personer till Journalistprogrammet vid Umeå universitet varav 53 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 12 var män och 21 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 10 var män och 23 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 31% män och 63% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.00 18.61 1.00 0.00 0.00
Urval 2 15.84 15.10 0.65 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Journalistprogrammet vid Umeå universitet antagningspoängen 18.00 i urvalsgrupp BI, 18.61 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

470

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

35

Under HT2018 sökte 470 personer till Journalistprogrammet vid Umeå universitet varav 47 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 12 var män och 22 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 18 var män och 17 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 43% män och 56% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.81 17.80 0.90 3.50
Urval 2 15.82 16.30 0.70
För höstterminen år 2017 hade Journalistprogrammet vid Umeå universitet antagningspoängen 17.81 i urvalsgrupp BI, 17.80 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

552

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

40

Under HT2017 sökte 552 personer till Journalistprogrammet vid Umeå universitet varav 39 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 17 var män och 20 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 16 var män och 22 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 41% män och 53% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Umeå universitet

Andra utbildningar i Umeå