Antagningspoäng för Journalistprogrammet vid Umeå universitet

Programkod: UMU-01138

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.81 17.80 0.90 3.50
Urval 2 15.82 16.30 0.70
För höstterminen år 2017 hade Journalistprogrammet vid Umeå universitet antagningspoängen 17.81 i urvalsgrupp BI, 17.80 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

552

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

40

Under HT2017 sökte 552 personer till Journalistprogrammet vid Umeå universitet varav 39 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 17 var män och 20 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 16 var män och 22 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 41% män och 53% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Umeå universitet

Andra utbildningar i Umeå