Antagningspoäng för Juristprogrammet vid Umeå universitet

Programkod: UMU-01250

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.47 20.27 1.25 0.00 4.00
Urval 2 20.21 20.26 1.20 0.00 4.00
Höstterminen år 2020 hade Juristprogrammet vid Umeå universitet antagningspoängen 20.47 i urvalsgrupp BI, 20.27 i urvalsgrupp BII och 1.25 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

3389

Antagna urval 1

170

Antagna urval 2

150

Under HT2020 sökte 3389 personer till Juristprogrammet vid Umeå universitet varav 479 i första hand. Totalt antogs 170 personer i det första urvalet varav 60 var män och 106 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 150 personer varav 51 var män och 97 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 35% män och 63% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.10 20.16 1.25 0.00 4.00
Urval 2 19.84 20.16 1.20 0.00 4.00
Höstterminen år 2019 hade Juristprogrammet vid Umeå universitet antagningspoängen 20.10 i urvalsgrupp BI, 20.16 i urvalsgrupp BII och 1.25 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

2868

Antagna urval 1

200

Antagna urval 2

170

Under HT2019 sökte 2868 personer till Juristprogrammet vid Umeå universitet varav 418 i första hand. Totalt antogs 200 personer i det första urvalet varav 67 var män och 125 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 170 personer varav 67 var män och 94 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 36% män och 59% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.13 20.10 1.30 0.00 4.00
Urval 2 19.84 19.95 1.25 0.00 4.00
Höstterminen år 2018 hade Juristprogrammet vid Umeå universitet antagningspoängen 20.13 i urvalsgrupp BI, 20.10 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

3626

Antagna urval 1

200

Antagna urval 2

170

Under HT2018 sökte 3626 personer till Juristprogrammet vid Umeå universitet varav 450 i första hand. Totalt antogs 200 personer i det första urvalet varav 68 var män och 129 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 170 personer varav 64 var män och 103 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 36% män och 63% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.26 20.10 1.35 4.00
Urval 2 19.85 20.00 1.25 4.00
För höstterminen år 2017 hade Juristprogrammet vid Umeå universitet antagningspoängen 20.26 i urvalsgrupp BI, 20.10 i urvalsgrupp BII och 1.35 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

3635

Antagna urval 1

200

Antagna urval 2

170

Under HT2017 sökte 3635 personer till Juristprogrammet vid Umeå universitet varav 415 i första hand. Totalt antogs 200 personer i det första urvalet varav 78 var män och 120 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 170 personer varav 66 var män och 103 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 39% män och 60% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.40 20.44 1.35 4.00
Urval 2 20.10 20.30 1.30 4.00
För höstterminen år 2016 hade Juristprogrammet vid Umeå universitet antagningspoängen 20.40 i urvalsgrupp BI, 20.44 i urvalsgrupp BII och 1.35 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

3678

Antagna urval 1

190

Antagna urval 2

155

Under HT2016 sökte 3678 personer till Juristprogrammet vid Umeå universitet varav 423 i första hand. Totalt antogs 190 personer i det första urvalet varav 71 var män och 111 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 155 personer varav 65 var män och 86 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 39% män och 57% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.60 20.70 1.40 4.00
Urval 2 20.40 20.60 1.35 4.00
För höstterminen år 2015 hade Juristprogrammet vid Umeå universitet antagningspoängen 20.60 i urvalsgrupp BI, 20.70 i urvalsgrupp BII och 1.40 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

4000

Antagna urval 1

180

Antagna urval 2

145

Under HT2015 sökte 4000 personer till Juristprogrammet vid Umeå universitet varav 468 i första hand. Totalt antogs 180 personer i det första urvalet varav 65 var män och 108 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 145 personer varav 57 var män och 86 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 38% män och 60% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.00 21.04 1.40 4.00
Urval 2 20.80 20.90 1.35 4.00
För höstterminen år 2014 hade Juristprogrammet vid Umeå universitet antagningspoängen 21.00 i urvalsgrupp BI, 21.04 i urvalsgrupp BII och 1.40 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

4199

Antagna urval 1

175

Antagna urval 2

145

Under HT2014 sökte 4199 personer till Juristprogrammet vid Umeå universitet varav 503 i första hand. Totalt antogs 175 personer i det första urvalet varav 68 var män och 106 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 145 personer varav 57 var män och 87 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 39% män och 60% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Umeå universitet

Andra utbildningar i Umeå