Antagningspoäng för Kandidatprogram för kognitionsvetenskap vid Umeå universitet

Programkod: UMU-01202

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.70 19.13 1.15 0.00 0.00
Urval 2 18.13 19.13 1.00 0.00 4.00
Höstterminen år 2020 hade Kandidatprogram för kognitionsvetenskap vid Umeå universitet antagningspoängen 18.70 i urvalsgrupp BI, 19.13 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

317

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

30

Under HT2020 sökte 317 personer till Kandidatprogram för kognitionsvetenskap vid Umeå universitet varav 61 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 17 var män och 12 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 15 var män och 13 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 53% män och 42% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.91 17.08 1.15 0.00 0.00
Urval 2 18.91 15.80 1.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Kandidatprogram för kognitionsvetenskap vid Umeå universitet antagningspoängen 18.91 i urvalsgrupp BI, 17.08 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

296

Antagna urval 1

25

Antagna urval 2

25

Under HT2019 sökte 296 personer till Kandidatprogram för kognitionsvetenskap vid Umeå universitet varav 49 i första hand. Totalt antogs 25 personer i det första urvalet varav 12 var män och 12 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 25 personer varav 12 var män och 12 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 48% män och 48% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.50 18.74 1.20 0.00 0.00
Urval 2 17.55 18.74 1.10 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Kandidatprogram för kognitionsvetenskap vid Umeå universitet antagningspoängen 18.50 i urvalsgrupp BI, 18.74 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

310

Antagna urval 1

26

Antagna urval 2

26

Under HT2018 sökte 310 personer till Kandidatprogram för kognitionsvetenskap vid Umeå universitet varav 46 i första hand. Totalt antogs 26 personer i det första urvalet varav 14 var män och 12 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 26 personer varav 11 var män och 15 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 48% män och 52% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.21 17.93 1.15 0.00
Urval 2 17.05 17.93 1.05
För höstterminen år 2017 hade Kandidatprogram för kognitionsvetenskap vid Umeå universitet antagningspoängen 18.21 i urvalsgrupp BI, 17.93 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

314

Antagna urval 1

28

Antagna urval 2

28

Under HT2017 sökte 314 personer till Kandidatprogram för kognitionsvetenskap vid Umeå universitet varav 40 i första hand. Totalt antogs 28 personer i det första urvalet varav 15 var män och 13 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 28 personer varav 15 var män och 13 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 54% män och 46% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.60 16.00 1.20 0.00
Urval 2 15.92 15.60 1.10
För höstterminen år 2016 hade Kandidatprogram för kognitionsvetenskap vid Umeå universitet antagningspoängen 17.60 i urvalsgrupp BI, 16.00 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

270

Antagna urval 1

28

Antagna urval 2

28

Under HT2016 sökte 270 personer till Kandidatprogram för kognitionsvetenskap vid Umeå universitet varav 26 i första hand. Totalt antogs 28 personer i det första urvalet varav 13 var män och 13 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 28 personer varav 13 var män och 15 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 46% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.47 17.77 1.05 0.00
Urval 2 17.46 17.81 0.75
För höstterminen år 2015 hade Kandidatprogram för kognitionsvetenskap vid Umeå universitet antagningspoängen 18.47 i urvalsgrupp BI, 17.77 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

246

Antagna urval 1

25

Antagna urval 2

25

Under HT2015 sökte 246 personer till Kandidatprogram för kognitionsvetenskap vid Umeå universitet varav 26 i första hand. Totalt antogs 25 personer i det första urvalet varav 14 var män och 10 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 25 personer varav 16 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 60% män och 36% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.67 17.70 0.95 0.00
Urval 2 15.40 16.12 0.90 4.00
För höstterminen år 2014 hade Kandidatprogram för kognitionsvetenskap vid Umeå universitet antagningspoängen 17.67 i urvalsgrupp BI, 17.70 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

224

Antagna urval 1

28

Antagna urval 2

28

Under HT2014 sökte 224 personer till Kandidatprogram för kognitionsvetenskap vid Umeå universitet varav 24 i första hand. Totalt antogs 28 personer i det första urvalet varav 18 var män och 8 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 28 personer varav 20 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 68% män och 29% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Umeå universitet

Andra utbildningar i Umeå