Antagningspoäng för Kandidatprogram i filosofi och samhällsanalys vid Umeå universitet

Programkod: UMU-01124

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.26 16.07 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Kandidatprogram i filosofi och samhällsanalys vid Umeå universitet antagningspoängen 14.26 i urvalsgrupp BI, 16.07 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

153

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

26

Under HT2020 sökte 153 personer till Kandidatprogram i filosofi och samhällsanalys vid Umeå universitet varav 17 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 24 var män och 16 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 26 personer varav 16 var män och 10 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 61% män och 39% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.80 15.70 0.55 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Kandidatprogram i filosofi och samhällsanalys vid Umeå universitet antagningspoängen 15.80 i urvalsgrupp BI, 15.70 i urvalsgrupp BII och 0.55 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

119

Antagna urval 1

25

Antagna urval 2

21

Under HT2019 sökte 119 personer till Kandidatprogram i filosofi och samhällsanalys vid Umeå universitet varav 9 i första hand. Totalt antogs 25 personer i det första urvalet varav 14 var män och 11 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 21 personer varav 14 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 61% män och 39% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.90 15.10 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Kandidatprogram i filosofi och samhällsanalys vid Umeå universitet antagningspoängen 12.90 i urvalsgrupp BI, 15.10 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

143

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

26

Under HT2018 sökte 143 personer till Kandidatprogram i filosofi och samhällsanalys vid Umeå universitet varav 16 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 21 var män och 19 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 26 personer varav 12 var män och 14 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.45 14.15 0.50 99.99 2.50
Urval 2 13.45 15.94 0.65 99.99 2.50
Höstterminen år 2016 hade Kandidatprogram i filosofi och samhällsanalys vid Umeå universitet antagningspoängen 13.45 i urvalsgrupp BI, 14.15 i urvalsgrupp BII och 0.50 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 2.50 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

110

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

15

Under HT2016 sökte 110 personer till Kandidatprogram i filosofi och samhällsanalys vid Umeå universitet varav 14 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 24 var män och 11 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 15 personer varav 8 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 64% män och 34% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.60 18.14 0.85 3.00
Urval 2 13.30 18.14 0.85 99.99 3.00
För höstterminen år 2015 hade Kandidatprogram i filosofi och samhällsanalys vid Umeå universitet antagningspoängen 16.60 i urvalsgrupp BI, 18.14 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

148

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

20

Under HT2015 sökte 148 personer till Kandidatprogram i filosofi och samhällsanalys vid Umeå universitet varav 18 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 20 var män och 10 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 12 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 64% män och 36% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.00 14.72 0.55 0.00
Urval 2 12.75 14.72 0.45 99.99
För höstterminen år 2014 hade Kandidatprogram i filosofi och samhällsanalys vid Umeå universitet antagningspoängen 16.00 i urvalsgrupp BI, 14.72 i urvalsgrupp BII och 0.55 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

121

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

30

Under HT2014 sökte 121 personer till Kandidatprogram i filosofi och samhällsanalys vid Umeå universitet varav 13 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 13 var män och 17 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 17 var män och 13 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.
Antagningspoäng Umeå universitet

Andra utbildningar i Umeå