Antagningspoäng för Kandidatprogrammet i biologi och geovetenskap vid Umeå universitet

Programkod: UMU-01502

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.99 18.32 0.75 0.00 0.00
Urval 2 16.56 17.48 0.75 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Kandidatprogrammet i biologi och geovetenskap vid Umeå universitet antagningspoängen 15.99 i urvalsgrupp BI, 18.32 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

184

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

35

Under HT2020 sökte 184 personer till Kandidatprogrammet i biologi och geovetenskap vid Umeå universitet varav 57 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 16 var män och 29 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 11 var män och 24 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 34% män och 66% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.28 15.65 0.75 99.99 0.00
Urval 2 14.28 15.65 0.75 99.99
Höstterminen år 2016 hade Kandidatprogrammet i biologi och geovetenskap vid Umeå universitet antagningspoängen 14.28 i urvalsgrupp BI, 15.65 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

109

Antagna urval 1

21

Antagna urval 2

15

Under HT2016 sökte 109 personer till Kandidatprogrammet i biologi och geovetenskap vid Umeå universitet varav 17 i första hand. Totalt antogs 21 personer i det första urvalet varav 11 var män och 9 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 15 personer varav 9 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 56% män och 39% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.54 14.25 0.80 0.00
Urval 2 20.30 15.19 0.80 99.99
För höstterminen år 2015 hade Kandidatprogrammet i biologi och geovetenskap vid Umeå universitet antagningspoängen 16.54 i urvalsgrupp BI, 14.25 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

139

Antagna urval 1

27

Antagna urval 2

18

Under HT2015 sökte 139 personer till Kandidatprogrammet i biologi och geovetenskap vid Umeå universitet varav 25 i första hand. Totalt antogs 27 personer i det första urvalet varav 15 var män och 12 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 18 personer varav 9 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 53% män och 47% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.70 13.18 0.60 99.99 0.00
Urval 2 16.80 13.18 0.60 99.99
Höstterminen år 2014 hade Kandidatprogrammet i biologi och geovetenskap vid Umeå universitet antagningspoängen 16.70 i urvalsgrupp BI, 13.18 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

92

Antagna urval 1

24

Antagna urval 2

14

Under HT2014 sökte 92 personer till Kandidatprogrammet i biologi och geovetenskap vid Umeå universitet varav 22 i första hand. Totalt antogs 24 personer i det första urvalet varav 6 var män och 16 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 14 personer varav 4 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 26% män och 66% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Umeå universitet

Andra utbildningar i Umeå