Antagningspoäng för Kandidatprogrammet i biologi och geovetenskap Biologi vid Umeå universitet

Programkod: UMU-01512

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.64 14.88 0.35 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Kandidatprogrammet i biologi och geovetenskap Biologi vid Umeå universitet antagningspoängen 13.64 i urvalsgrupp BI, 14.88 i urvalsgrupp BII och 0.35 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

108

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

23

Under HT2020 sökte 108 personer till Kandidatprogrammet i biologi och geovetenskap Biologi vid Umeå universitet varav 21 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 13 var män och 17 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 23 personer varav 11 var män och 12 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 45% män och 55% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.25 12.46 0.90 0.00
Urval 2 15.55 12.46 0.90
För höstterminen år 2016 hade Kandidatprogrammet i biologi och geovetenskap Biologi vid Umeå universitet antagningspoängen 19.25 i urvalsgrupp BI, 12.46 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

75

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

11

Under HT2016 sökte 75 personer till Kandidatprogrammet i biologi och geovetenskap Biologi vid Umeå universitet varav 19 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 7 var män och 12 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 11 personer varav 5 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 39% män och 58% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.80 15.67 1.00 99.99 4.00
Urval 2 17.80 19.75 1.00 99.99
Höstterminen år 2015 hade Kandidatprogrammet i biologi och geovetenskap Biologi vid Umeå universitet antagningspoängen 17.80 i urvalsgrupp BI, 15.67 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

69

Antagna urval 1

13

Antagna urval 2

9

Under HT2015 sökte 69 personer till Kandidatprogrammet i biologi och geovetenskap Biologi vid Umeå universitet varav 10 i första hand. Totalt antogs 13 personer i det första urvalet varav 5 var män och 8 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 9 personer varav 3 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 36% män och 64% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.60 15.50 0.95 0.00
Urval 2 16.60 15.50 0.95 99.99
För höstterminen år 2014 hade Kandidatprogrammet i biologi och geovetenskap Biologi vid Umeå universitet antagningspoängen 16.60 i urvalsgrupp BI, 15.50 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

69

Antagna urval 1

18

Antagna urval 2

11

Under HT2014 sökte 69 personer till Kandidatprogrammet i biologi och geovetenskap Biologi vid Umeå universitet varav 15 i första hand. Totalt antogs 18 personer i det första urvalet varav 9 var män och 9 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 11 personer varav 5 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 48% män och 52% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Umeå universitet

Andra utbildningar i Umeå