Antagningspoäng för Kandidatprogrammet i biologi och geovetenskap Geovetenskap vid Umeå universitet

Programkod: UMU-01516

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.40 12.57 0.90
Urval 2 13.40 12.57
Under terminen HT2016 hade utbildningen Kandidatprogrammet i biologi och geovetenskap Geovetenskap på Umeå universitet 13.40 i urvalsgrupp BI, 12.57 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

47

Antagna urval 1

6

Antagna urval 2

4

Under HT2016 sökte 47 personer till Kandidatprogrammet i biologi och geovetenskap Geovetenskap vid Umeå universitet varav 6 i första hand. Totalt antogs 6 personer i det första urvalet varav 1 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 4 personer varav 1 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 20% män och 80% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.67 0.80 99.99 0.00
Urval 2 18.67 0.80 99.99
Höstterminen år 2015 hade Kandidatprogrammet i biologi och geovetenskap Geovetenskap vid Umeå universitet antagningspoängen 18.67 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

37

Antagna urval 1

4

Antagna urval 2

4

Under HT2015 sökte 37 personer till Kandidatprogrammet i biologi och geovetenskap Geovetenskap vid Umeå universitet varav 3 i första hand. Totalt antogs 4 personer i det första urvalet varav 2 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 4 personer varav 2 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.70 17.23 0.00
Urval 2 15.70
För höstterminen år 2014 hade Kandidatprogrammet i biologi och geovetenskap Geovetenskap vid Umeå universitet antagningspoängen 15.70 i urvalsgrupp BI, 17.23 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

55

Antagna urval 1

8

Antagna urval 2

5

Under HT2014 sökte 55 personer till Kandidatprogrammet i biologi och geovetenskap Geovetenskap vid Umeå universitet varav 7 i första hand. Totalt antogs 8 personer i det första urvalet varav 1 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 5 personer varav 1 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 15% män och 85% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Umeå universitet

Andra utbildningar i Umeå