Antagningspoäng för Kandidatprogrammet i datavetenskap vid Umeå universitet

Programkod: UMU-01500

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.09 15.58 0.85 0.00 0.00
Urval 2 14.09 15.58 0.85 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Kandidatprogrammet i datavetenskap vid Umeå universitet antagningspoängen 14.09 i urvalsgrupp BI, 15.58 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

328

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

65

Under HT2020 sökte 328 personer till Kandidatprogrammet i datavetenskap vid Umeå universitet varav 76 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 67 var män och 9 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 65 personer varav 57 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 86% män och 10% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.98 15.00 0.85 0.00 0.00
Urval 2 12.98 15.00 0.85 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Kandidatprogrammet i datavetenskap vid Umeå universitet antagningspoängen 12.98 i urvalsgrupp BI, 15.00 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

298

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

65

Under HT2019 sökte 298 personer till Kandidatprogrammet i datavetenskap vid Umeå universitet varav 72 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 77 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 65 personer varav 63 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 97% män och 2% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.70 15.38 1.05 0.00 0.00
Urval 2 14.84 15.75 1.05 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Kandidatprogrammet i datavetenskap vid Umeå universitet antagningspoängen 14.70 i urvalsgrupp BI, 15.38 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

346

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

52

Under HT2018 sökte 346 personer till Kandidatprogrammet i datavetenskap vid Umeå universitet varav 80 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 62 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 52 personer varav 44 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 87% män och 11% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.65 16.00 0.75 0.00
Urval 2 14.81 16.00 0.90
För höstterminen år 2017 hade Kandidatprogrammet i datavetenskap vid Umeå universitet antagningspoängen 14.65 i urvalsgrupp BI, 16.00 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

327

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

50

Under HT2017 sökte 327 personer till Kandidatprogrammet i datavetenskap vid Umeå universitet varav 80 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 66 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 48 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 95% män och 3% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.25 13.80 0.95 0.00
Urval 2 13.25 13.80 0.95
För höstterminen år 2016 hade Kandidatprogrammet i datavetenskap vid Umeå universitet antagningspoängen 13.25 i urvalsgrupp BI, 13.80 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

313

Antagna urval 1

72

Antagna urval 2

54

Under HT2016 sökte 313 personer till Kandidatprogrammet i datavetenskap vid Umeå universitet varav 69 i första hand. Totalt antogs 72 personer i det första urvalet varav 64 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 54 personer varav 50 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 90% män och 9% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.60 14.23 1.00 0.00
Urval 2 13.60 14.23 1.05
För höstterminen år 2015 hade Kandidatprogrammet i datavetenskap vid Umeå universitet antagningspoängen 13.60 i urvalsgrupp BI, 14.23 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

294

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

51

Under HT2015 sökte 294 personer till Kandidatprogrammet i datavetenskap vid Umeå universitet varav 58 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 58 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 51 personer varav 46 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 90% män och 10% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.95 15.89 0.90
Urval 2 14.10 14.10 0.90
Under terminen HT2014 hade utbildningen Kandidatprogrammet i datavetenskap på Umeå universitet 14.95 i urvalsgrupp BI, 15.89 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

265

Antagna urval 1

46

Antagna urval 2

40

Under HT2014 sökte 265 personer till Kandidatprogrammet i datavetenskap vid Umeå universitet varav 53 i första hand. Totalt antogs 46 personer i det första urvalet varav 44 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 39 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 97% män och 3% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Umeå universitet

Andra utbildningar i Umeå