Antagningspoäng för Kandidatprogrammet i Fysik och tillämpad matematik Kandidatprogrammet i Fysik och tillämpad matemati vid Umeå universitet

Programkod: UMU-01504

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.42 13.10
Urval 2 20.42 13.10
Under terminen HT2014 hade utbildningen Kandidatprogrammet i Fysik och tillämpad matematik Kandidatprogrammet i Fysik och tillämpad matemati på Umeå universitet 20.42 i urvalsgrupp BI, 13.10 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

21

Antagna urval 1

4

Antagna urval 2

4

Under HT2014 sökte 21 personer till Kandidatprogrammet i Fysik och tillämpad matematik Kandidatprogrammet i Fysik och tillämpad matemati vid Umeå universitet varav 3 i första hand. Totalt antogs 4 personer i det första urvalet varav 4 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 4 personer varav 4 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 100% män och 0% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Umeå universitet

Andra utbildningar i Umeå