Antagningspoäng för Kandidatprogrammet i Fysik och tillämpad matematik Med inriktning mot fysik vid Umeå universitet

Programkod: UMU-01586

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.40 16.35 99.99
Urval 2 18.40 99.99
Höstterminen år 2014 hade Kandidatprogrammet i Fysik och tillämpad matematik Med inriktning mot fysik vid Umeå universitet antagningspoängen 18.40 i urvalsgrupp BI, 16.35 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

30

Antagna urval 1

7

Antagna urval 2

3

Under HT2014 sökte 30 personer till Kandidatprogrammet i Fysik och tillämpad matematik Med inriktning mot fysik vid Umeå universitet varav 5 i första hand. Totalt antogs 7 personer i det första urvalet varav 7 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 3 personer varav 3 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 100% män och 0% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Umeå universitet

Andra utbildningar i Umeå